امروز:جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۳:۱۹:۲۱

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۵ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۵ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۴۰۲.۴ ریال ۲۵۷۴۰۲.۴ ریال ۲۵۷۴۰۲.۴ ریال -۱۱۳۸.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۱۶.۱ ریال ۸۹۱۵.۷ ریال ۸۹۵۷.۸ ریال -۳۳.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۸۶.۸ ریال ۹۸۸۶.۴ ریال ۹۹۳۳.۱ ریال -۳۷.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۸۶۴.۹ ریال ۲۶۸۶۱.۸ ریال ۲۶۹۸۱ ریال -۱۱۶.۶۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۰۴.۱ ریال ۲۹۰۴ ریال ۲۹۱۹.۱ ریال -۱۵.۰۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۸۳۶.۸ ریال ۴۵۸۳۶.۴ ریال ۴۶۰۷۲.۷ ریال -۲۳۸.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۳۴۲۷.۸ ریال ۶۳۴۲۰ ریال ۶۳۷۰۱.۷ ریال -۲۷۵.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۷۱۱.۹ ریال ۷۲۷۱۱.۴ ریال ۷۳۱۴۵.۸ ریال -۴۴۰.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۴۲۴.۵ ریال ۱۳۰۳۵۳.۶ ریال ۱۳۰۷۵۰ ریال -۳۱۶.۵۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۹.۲ ریال ۱۰۷.۶ ریال ۱۰۹.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۳.۳ ریال ۵۳۲ ریال ۵۳۳.۳ ریال ۱.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۲ ریال ۵۸۹.۲ ریال ۵۸۹.۳ ریال -۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۶.۲ ریال ۶۱۶.۲ ریال ۶۲۶.۴ ریال -۱۰.۷۰ ریال
بانکها ۶۵۱.۳ ریال ۶۵۱.۳ ریال ۶۵۹.۹ ریال -۹.۲۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۶۹.۷ ریال ۶۶۹.۷ ریال ۶۷۷.۶ ریال -۷.۴۰ ریال
سیمان ۷۰۱ ریال ۷۰۱ ریال ۷۰۲.۵ ریال -۱.۵۰ ریال
انبوه سازی ۷۹۸.۳ ریال ۷۹۸.۱ ریال ۸۱۱.۲ ریال -۱۴.۴۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۳۶.۷ ریال ۱۳۲۸.۵ ریال ۱۳۳۶.۸ ریال ۸.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۰۷.۷ ریال ۱۵۰۷.۷ ریال ۱۵۲۵.۲ ریال -۱۸.۸۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۲۳.۹ ریال ۱۶۲۳.۹ ریال ۱۶۳۸.۱ ریال -۱۴.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۹۴.۷ ریال ۱۸۹۴.۷ ریال ۱۹۲۱.۵ ریال -۲۷.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۹۰۰ ریال ۱۹۰۰ ریال ۱۹۰۴.۷ ریال ۲.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۵.۸ ریال ۲۴۳۵.۸ ریال ۲۴۴۳.۳ ریال -۷.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۷.۳ ریال ۲۵۹۷.۳ ریال ۲۶۰۸.۶ ریال -۱۱.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۴۰.۷ ریال ۳۱۴۰.۷ ریال ۳۱۴۸.۳ ریال -۷.۵۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۴۸ ریال ۳۴۴۸ ریال ۳۴۶۴.۹ ریال -۲۰.۶۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۶۶.۸ ریال ۳۴۶۶.۷ ریال ۳۴۶۸.۵ ریال ۱۶۳.۰۰ ریال
حمل و نقل ۳۸۳۶.۳ ریال ۳۸۳۶.۲ ریال ۳۸۹۳.۶ ریال -۵۷.۹۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۸.۴ ریال ۴۳۹۸.۴ ریال ۴۴۰۳.۱ ریال -۳.۴۰ ریال
رایانه ۴۵۱۴.۲ ریال ۴۵۱۰.۸ ریال ۴۵۱۴.۲ ریال ۳.۱۰ ریال
سایر معادن ۴۷۹۵.۹ ریال ۴۷۱۰.۲ ریال ۴۸۰۰.۶ ریال ۱۰۶.۴۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۶۱.۶ ریال ۴۸۶۱.۲ ریال ۴۸۶۸.۶ ریال ۲.۶۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۶۳۷.۱ ریال ۵۵۳۳.۸ ریال ۵۶۳۹.۲ ریال ۱۰۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۷۸.۹ ریال ۶۳۷۰.۶ ریال ۶۳۷۸.۹ ریال ۴.۴۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۷۸.۴ ریال ۱۰۳۷۸.۴ ریال ۱۰۴۲۳.۴ ریال -۵۲.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۶۹۷.۴ ریال ۱۰۶۹۷.۴ ریال ۱۰۷۱۲.۵ ریال -۱۵.۰۰ ریال
خودرو ۱۱۶۷۴.۵ ریال ۱۱۶۷۴.۵ ریال ۱۱۸۰۲.۹ ریال -۱۶۳.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۱ ریال ۱۸۴۲۱.۱ ریال ۱۸۴۲۱.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۴۵۰.۹ ریال ۱۸۴۵۰.۹ ریال ۱۸۶۴۵.۲ ریال -۲۰۱.۲۰ ریال
لاستیک ۱۹۱۶۷.۲ ریال ۱۹۱۶۴.۵ ریال ۱۹۱۷۵.۶ ریال -۵.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۹۱.۱ ریال ۲۷۲۸۵.۶ ریال ۲۷۳۲۰.۲ ریال -۱۲.۲۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۰۷۱۲.۵ ریال ۵۰۷۱۲.۵ ریال ۵۰۷۹۴.۴ ریال -۷۷.۳۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۹۷.۶ ریال ۵۲۱۹۶.۲ ریال ۵۲۳۲۲.۵ ریال -۱۲۸.۲۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *