امروز:شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۴:۲۹:۲۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۶ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۶ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
تامین آب، برق، گاز ۱۱۰.۲ ریال ۱۱۰.۲ ریال ۱۱۰.۷ ریال -۰.۱۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۱.۹ ریال ۵۳۱.۹ ریال ۵۳۷.۲ ریال -۵.۰۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۲ ریال ۵۸۹.۲ ریال ۵۸۹.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۰۷.۸ ریال ۶۰۴.۸ ریال ۶۰۷.۸ ریال ۳.۴۰ ریال
بانکها ۶۵۵.۳ ریال ۶۵۲.۸ ریال ۶۵۵.۳ ریال ۲.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۷.۳ ریال ۶۵۷.۳ ریال ۶۶۰.۵ ریال -۳.۲۰ ریال
سیمان ۶۹۸.۶ ریال ۶۹۷.۹ ریال ۶۹۹ ریال -۱.۷۰ ریال
انبوه سازی ۸۰۳.۷ ریال ۸۰۰.۶ ریال ۸۰۶.۱ ریال ۶.۱۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۰.۹ ریال ۱۳۱۰.۹ ریال ۱۳۳۵.۷ ریال -۲۴.۸۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۰۱.۶ ریال ۱۴۹۹.۲ ریال ۱۵۰۱.۶ ریال ۳.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۳۸.۶ ریال ۱۶۱۹.۱ ریال ۱۶۴۸.۱ ریال ۱۵.۹۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۷۳.۹ ریال ۱۸۷۳.۹ ریال ۱۸۹۱.۸ ریال -۱۷.۷۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۹.۴ ریال ۱۸۹۹.۴ ریال ۱۹۰۹.۷ ریال -۵.۵۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۷.۵ ریال ۲۴۳۲ ریال ۲۴۳۷.۵ ریال ۶.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۱.۸ ریال ۲۶۰۰.۶ ریال ۲۶۰۴.۴ ریال ۷.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۱۲۵.۶ ریال ۳۱۱۲.۳ ریال ۳۱۳۰.۶ ریال -۵.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۷۸.۷ ریال ۳۳۷۸.۷ ریال ۳۴۱۱.۲ ریال -۳۹.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۰۱.۴ ریال ۳۳۲۸.۱ ریال ۳۵۰۱.۴ ریال ۱۲۸.۵۰ ریال
حمل و نقل ۳۷۹۴.۸ ریال ۳۷۷۸.۴ ریال ۳۷۹۴.۸ ریال ۲۱.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۴۰۱.۳ ریال ۴۴۰۱.۳ ریال ۴۴۰۴.۵ ریال ۴.۴۰ ریال
رایانه ۴۴۹۹.۴ ریال ۴۴۹۹.۴ ریال ۴۵۱۰.۶ ریال -۱۶.۳۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۴۴.۳ ریال ۴۸۴۰.۳ ریال ۴۸۴۵.۳ ریال ۴.۶۰ ریال
سایر معادن ۴۹۸۹.۵ ریال ۴۹۸۹.۵ ریال ۵۰۱۱.۶ ریال ۲۰۹.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۶۱۸.۱ ریال ۵۶۱۸.۱ ریال ۵۶۳۹ ریال -۲۰.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۶۹.۲ ریال ۶۳۶۹.۲ ریال ۶۳۷۶.۴ ریال -۷.۲۰ ریال
زراعت ۶۹۸۱.۹ ریال ۶۹۸۱.۹ ریال ۷۰۲۴ ریال -۴۲.۱۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۸۷۱.۱ ریال ۸۸۶۸.۳ ریال ۸۸۸۹.۳ ریال ۴.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۹۴.۷ ریال ۹۸۹۱.۷ ریال ۹۹۱۵ ریال ۵.۲۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۸۰.۲ ریال ۱۰۳۷۳.۲ ریال ۱۰۳۸۷.۲ ریال -۱۹.۷۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۵۸۸.۵ ریال ۱۰۵۸۸.۵ ریال ۱۰۶۴۹ ریال -۶۳.۳۰ ریال
خودرو ۱۱۷۸۶.۲ ریال ۱۱۷۲۸.۱ ریال ۱۱۷۸۶.۲ ریال ۱۱۲.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۱۶۳.۳ ریال ۱۸۱۶۳.۳ ریال ۱۸۳۲۵ ریال -۴۶.۰۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۱۹.۱ ریال ۱۸۴۱۹.۱ ریال ۱۸۴۲۱.۱ ریال -۲.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۲۹۶.۵ ریال ۱۹۰۹۴.۶ ریال ۱۹۳۱۹.۴ ریال ۱۸۸.۱۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۷۱۰.۸ ریال ۲۶۶۶۶.۶ ریال ۲۶۷۳۸.۳ ریال ۵۵.۹۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۱۹۱ ریال ۲۷۱۶۵.۷ ریال ۲۷۱۹۶.۶ ریال ۲۸.۰۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۸۹۹.۳ ریال ۴۵۸۰۳.۳ ریال ۴۵۹۵۹.۶ ریال ۱۰۱.۲۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۸۷۴.۵ ریال ۴۸۸۷۴.۵ ریال ۴۹۳۹۳.۸ ریال -۵۱۹.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۲۳۰.۹ ریال ۵۲۲۳۰.۹ ریال ۵۲۳۰۱.۷ ریال ۹۹.۴۰ ریال
شاخص کل ۶۳۴۹۶.۵ ریال ۶۳۳۹۱.۵ ریال ۶۳۵۶۲ ریال ۱۳۲.۷۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۹۰۳.۷ ریال ۷۲۷۱۰.۶ ریال ۷۲۹۵۵.۴ ریال ۲۱۱.۸۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۷۴۶ ریال ۱۲۱۷۴۶ ریال ۱۲۱۸۳۱ ریال ۴۸.۰۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۴۸۶ ریال ۱۳۰۳۹۵.۵ ریال ۱۳۰۵۹۵.۵ ریال ۲۴۰.۰۰ ریال
مالی ۱۳۵۳۰۵.۲ ریال ۱۳۴۹۳۱ ریال ۱۳۵۳۱۴.۹ ریال ۴۰۸.۲۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *