امروز:جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۱:۳۸:۱۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۹ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     شنبه ۹ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۲۹۶.۵ ریال ۲۵۷۲۹۶.۵ ریال ۲۵۷۲۹۶.۵ ریال -۸.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۸۰۹.۵ ریال ۸۸۰۹.۵ ریال ۸۸۳۱.۸ ریال -۱۵.۲۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۶۱ ریال ۹۸۶۱ ریال ۹۸۸۶ ریال -۱۷.۰۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۶۲۰.۵ ریال ۲۶۶۰۱.۱ ریال ۲۶۶۳۰.۵ ریال -۷.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۰۵.۹ ریال ۲۹۰۴.۸ ریال ۲۹۰۷.۷ ریال -۱.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۷۲۶.۳ ریال ۴۵۶۹۴.۳ ریال ۴۵۷۶۷.۷ ریال -۳۶.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۳۴۰۲.۱ ریال ۶۳۳۵۵.۹ ریال ۶۳۴۲۵.۹ ریال -۱۷.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۶۳۴.۳ ریال ۷۲۶۲۱.۸ ریال ۷۲۷۵۳.۴ ریال -۱۰۷.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۹۴۳ ریال ۱۳۰۷۶۲.۳ ریال ۱۳۰۹۴۳.۹ ریال ۱۱۸.۰۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۹.۲ ریال ۱۰۹.۲ ریال ۱۱۰.۵ ریال -۱.۵۰ ریال
رادیویی ۵۳۱.۲ ریال ۵۳۰.۱ ریال ۵۳۱.۵ ریال ۰.۷۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۱ ریال ۵۸۹.۱ ریال ۵۸۹.۲ ریال -۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۷.۱ ریال ۶۱۵.۷ ریال ۶۱۷.۱ ریال ۲.۴۰ ریال
بانکها ۶۵۰.۷ ریال ۶۵۰.۷ ریال ۶۵۲.۸ ریال -۱.۹۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۷ ریال ۶۵۷ ریال ۶۶۰ ریال -۳.۲۰ ریال
سیمان ۶۹۴.۷ ریال ۶۹۴.۷ ریال ۶۹۵.۵ ریال -۰.۷۰ ریال
انبوه سازی ۷۸۸.۶ ریال ۷۸۸.۶ ریال ۷۹۲.۹ ریال -۵.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۱.۹ ریال ۱۳۱۰.۹ ریال ۱۳۱۱.۹ ریال ۱.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۹۲ ریال ۱۴۹۲ ریال ۱۴۹۶.۴ ریال -۴.۹۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۹.۹ ریال ۱۶۴۹.۹ ریال ۱۶۶۵.۹ ریال ۵.۴۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۷۴.۱ ریال ۱۸۵۶.۸ ریال ۱۸۷۶.۳ ریال ۱۲.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۵.۲ ریال ۱۸۹۵.۲ ریال ۱۸۹۷.۶ ریال -۲.۸۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۷.۴ ریال ۲۴۳۷.۴ ریال ۲۴۳۸.۹ ریال -۰.۲۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۰.۳ ریال ۲۵۹۷.۶ ریال ۲۶۰۰.۳ ریال ۰.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۴.۷ ریال ۳۱۶۴.۷ ریال ۳۱۶۸.۲ ریال ۲۲.۲۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۶۲.۱ ریال ۳۳۶۲.۱ ریال ۳۳۹۶.۱ ریال -۳۲.۶۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۸۱ ریال ۳۵۸۱ ریال ۳۶۳۸.۵ ریال -۵۵.۸۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۵۹.۶ ریال ۳۹۱۸.۲ ریال ۳۹۵۹.۶ ریال ۴۵.۸۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۸.۲ ریال ۴۳۹۲.۹ ریال ۴۳۹۸.۲ ریال ۳.۲۰ ریال
رایانه ۴۵۱۱.۱ ریال ۴۴۹۱.۳ ریال ۴۵۱۱.۱ ریال ۱۹.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۷۹۹.۹ ریال ۴۷۹۹.۹ ریال ۴۸۲۱.۸ ریال -۱۴.۵۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۵۸ ریال ۴۸۵۴.۷ ریال ۴۸۵۸ ریال -۱.۶۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۲۹.۵ ریال ۵۳۲۸.۸ ریال ۵۴۲۵.۵ ریال -۱۲۱.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۲۸.۹ ریال ۶۳۷۶.۶ ریال ۶۴۲۸.۹ ریال ۵۲.۱۰ ریال
زراعت ۷۰۷۰.۸ ریال ۶۸۲۶.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۲۴۴.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۷۷.۳ ریال ۱۰۳۷۶.۸ ریال ۱۰۴۴۴.۹ ریال -۶۸.۷۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۶۳۱.۵ ریال ۱۰۴۷۱.۷ ریال ۱۰۶۳۱.۵ ریال ۱۶۳.۱۰ ریال
خودرو ۱۱۶۹۲.۷ ریال ۱۱۶۹۲.۷ ریال ۱۱۷۳۵.۴ ریال -۴۵.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۸۷۲ ریال ۱۷۸۷۲ ریال ۱۷۹۷۸ ریال -۱۰۶.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۰۹۱.۱ ریال ۱۸۰۹۱.۱ ریال ۱۸۴۱۷.۱ ریال -۳۲۶.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۴۶.۵ ریال ۱۹۳۹۷ ریال ۱۹۴۴۸.۶ ریال ۳۸.۴۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۱۵۵.۱ ریال ۲۷۱۵۵.۱ ریال ۲۷۱۷۹.۴ ریال -۲۰.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۱۷۱۲ ریال ۴۹۶۵۶.۹ ریال ۵۱۷۱۲ ریال ۲۰۵۸.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۲۰۸ ریال ۵۲۱۵۶.۹ ریال ۵۲۲۰۸ ریال ۱۳.۵۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۶۵۱.۳ ریال ۱۲۱۵۶۲.۴ ریال ۱۲۱۶۵۱.۳ ریال ۶۳.۳۰ ریال
مالی ۱۳۴۴۱۱.۵ ریال ۱۳۴۴۱۱.۴ ریال ۱۳۴۸۳۴.۳ ریال -۳۸۲.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۹۴۳۲.۱ ریال ۱۷۹۱۹۰.۲ ریال ۱۸۰۵۶۰.۴ ریال -۱۱۳۴.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *