امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۳:۵۴:۱۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت امروز لپ تاپ اچ پی ۱۴ / خرداد / ۱۳۹۴

لیست قیمت روز انواع لپ تاپ اچ پی-HP

نام لپ تاپ اندازه صفحه کارت گرافیک قیمت زمان
HP Pavilion 15-r012ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۸۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r002se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۸۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r104ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۱۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r005ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۲۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r014ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۴۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۵۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r113ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-D024SE Microsoft Windows 8 ۱۵٫۶ “ ۹۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r115ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r114ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d027ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n264se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g024ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 15 d002se i5     ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion DV6-6155ca Microsoft Windows 7 ۱۵٫۶ “ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p100ne خیر ۱۵٫۶ “ ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r003ne Microsoft Windows 8.1 ۱۵٫۶ “ ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pro 6300 SFF DOS ۱۵٫۶ “ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r044ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 250 G2 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r118ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r138ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r108ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۴۰ دقیقه‌ پیشتومان
HP Pavilion 15-r100ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d054se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g005AX فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r031ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d053se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d033se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r106ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p028ne Dos ۱۵٫۶ “ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p027ne فاقد سیستم‌ عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p029ne Dos ۱۵٫۶ “ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p030 Dos ۱۵٫۶ “ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
hp probook 455 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۴۰ دقیقه‌ پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050   ۱۵ “ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p148ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r128ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n236se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n260se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۶۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r111ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r112ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r020 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r260ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion P105   ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r139ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۵۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r213ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p036ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p035ne   ۱۵٫۶ “ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n241se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p133ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p037ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 14-n010ax فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240ee فاقد سیستم‌ عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n242se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a004ne Microsoft Windows 8.1 ۱۳ “ ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p108ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 650-B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۴۳,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p022ne   ۱۵٫۶ “ ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p111ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p062ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p060ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p061ne   ۱۵٫۶ “ ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p109ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p110ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 450-A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ ۱,۹۲۰,۶۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p034ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 350 i5     ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j000 DOS   ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – G6V04ES   ۱۵٫۶ “ ۲,۰۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n259se Microsoft Windows 8 ۱۵٫۶ “ ۲,۰۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p038ne   ۱۵٫۶ “ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p039ne   ۱۵٫۶ “ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k007ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p112ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۱۷۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   ۱۵٫۶ “ ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   ۱۵٫۶ “ ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   ۱۵٫۶ “ ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p115ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p040ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Probook 350 G1-i7   صفحه نمایش ۱۵٫۶ “ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB   ۱۵٫۶ “ ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n245se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j118tx * i7 DOS ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n246ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j121tx* i5     ۲,۴۴۸,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 15-u101ne Microsoft Windows 8.1 ۱۵٫۶ “ ۲,۶۸۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 14K113TX * i7 DOS ۱۵٫۶ “ ۲,۷۵۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k008ne اوبونتو ۱۵٫۶ “ ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k009ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۱۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *