امروز:پنج شنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۳:۳۶:۴۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۷ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۷ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۳۰۵.۵ ریال ۲۵۷۳۰۵.۵ ریال ۲۵۷۳۰۵.۵ ریال -۳۳۹.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۸۳۹.۳ ریال ۸۸۳۱.۳ ریال ۸۸۶۳.۱ ریال -۱۵.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۷۸ ریال ۹۸۶۹ ریال ۹۹۰۴.۷ ریال -۱۶.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۶۴۰.۸ ریال ۲۶۶۳۸ ریال ۲۶۶۷۸.۸ ریال -۳۲.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۰۷.۷ ریال ۲۹۰۷.۷ ریال ۲۹۱۱.۷ ریال -۳.۹۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۷۶۳.۱ ریال ۴۵۷۶۳.۱ ریال ۴۵۸۹۶.۹ ریال -۱۳۶.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۳۴۱۹.۱ ریال ۶۳۴۱۳ ریال ۶۳۵۰۹.۶ ریال -۷۷.۴۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۷۴۲.۲ ریال ۷۲۷۲۸.۴ ریال ۷۲۹۱۱.۸ ریال -۱۶۱.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۸۲۵.۲ ریال ۱۳۰۵۲۴.۹ ریال ۱۳۰۸۲۵.۲ ریال ۳۳۹.۲۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۰.۷ ریال ۱۱۰.۷ ریال ۱۱۱.۷ ریال ۰.۵۰ ریال
رادیویی ۵۳۰.۵ ریال ۵۳۰ ریال ۵۳۱.۹ ریال -۱.۴۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۲ ریال ۵۸۹.۲ ریال ۵۸۹.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۴.۷ ریال ۶۰۸.۱ ریال ۶۱۴.۷ ریال ۶.۹۰ ریال
بانکها ۶۵۲.۶ ریال ۶۵۲.۶ ریال ۶۵۵.۳ ریال -۲.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۶۰.۲ ریال ۶۵۷.۳ ریال ۶۶۰.۲ ریال ۲.۹۰ ریال
سیمان ۶۹۵.۴ ریال ۶۹۲.۸ ریال ۶۹۸.۵ ریال -۳.۲۰ ریال
انبوه سازی ۷۹۳.۶ ریال ۷۹۳.۶ ریال ۸۰۱.۷ ریال -۱۰.۱۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۰.۹ ریال ۱۳۱۰.۹ ریال ۱۳۱۰.۹ ریال ۰.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۹۶.۹ ریال ۱۴۹۶.۹ ریال ۱۵۰۱.۱ ریال -۴.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۴.۵ ریال ۱۶۳۸.۴ ریال ۱۶۵۱.۳ ریال ۵.۹۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۶۱.۳ ریال ۱۸۶۱.۳ ریال ۱۸۷۹ ریال -۱۲.۶۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۸ ریال ۱۸۹۷.۸ ریال ۱۹۰۲.۳ ریال -۱.۴۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۷.۶ ریال ۲۴۳۷.۶ ریال ۲۴۳۹ ریال ۰.۱۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۹.۵ ریال ۲۵۹۸.۷ ریال ۲۶۰۱.۷ ریال -۲.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۱۴۲.۵ ریال ۳۱۲۵.۶ ریال ۳۱۵۰.۲ ریال ۱۶.۹۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۹۴.۷ ریال ۳۳۹۴.۵ ریال ۳۴۰۴.۲ ریال ۱۶.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۶۳۶.۸ ریال ۳۵۵۶.۶ ریال ۳۶۵۳.۵ ریال ۱۳۵.۴۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۱۳.۸ ریال ۳۷۹۶ ریال ۳۹۱۳.۸ ریال ۱۱۹.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۵ ریال ۴۳۹۳.۶ ریال ۴۴۰۱.۲ ریال -۶.۳۰ ریال
رایانه ۴۴۹۱.۶ ریال ۴۴۹۱.۵ ریال ۴۴۹۸.۸ ریال -۷.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۸۱۴.۴ ریال ۴۸۱۴.۴ ریال ۴۹۸۹.۶ ریال -۱۷۵.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۵۹.۶ ریال ۴۸۴۲ ریال ۴۸۵۹.۶ ریال ۱۵.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۴۵۰.۵ ریال ۵۴۵۰.۵ ریال ۵۶۱۸.۱ ریال -۱۶۷.۶۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۷۶.۸ ریال ۶۳۶۹.۵ ریال ۶۳۷۶.۸ ریال ۷.۶۰ ریال
زراعت ۶۸۲۶.۸ ریال ۶۸۲۶.۸ ریال ۶۹۸۱.۹ ریال -۱۵۵.۱۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۴۴۶ ریال ۱۰۴۴۶ ریال ۱۰۵۸۴.۸ ریال -۱۴۲.۵۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۶۸.۴ ریال ۱۰۴۰۴.۱ ریال ۱۰۴۸۰.۷ ریال ۸۸.۲۰ ریال
خودرو ۱۱۷۳۸ ریال ۱۱۷۳۸ ریال ۱۱۷۸۷.۱ ریال -۴۸.۲۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۹۷۸.۶ ریال ۱۷۹۷۸.۶ ریال ۱۸۱۵۳.۸ ریال -۱۸۴.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۱۷.۱ ریال ۱۸۴۱۷.۱ ریال ۱۸۴۱۹.۱ ریال -۲.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۰۸.۱ ریال ۱۹۲۹۸.۲ ریال ۱۹۴۴۴.۱ ریال ۱۱۱.۶۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۱۷۵.۱ ریال ۲۷۱۷۴.۳ ریال ۲۷۱۹۳.۷ ریال -۱۵.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۹۶۵۳.۴ ریال ۴۸۸۷۴.۵ ریال ۴۹۶۵۳.۴ ریال ۷۷۸.۹۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۹۴.۵ ریال ۵۲۱۷۹ ریال ۵۲۲۴۱.۶ ریال -۳۶.۴۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۵۸۸.۱ ریال ۱۲۱۵۴۰.۴ ریال ۱۲۱۷۳۷.۱ ریال -۱۵۷.۹۰ ریال
مالی ۱۳۴۷۹۴.۷ ریال ۱۳۴۷۹۴.۵ ریال ۱۳۵۳۲۴.۶ ریال -۵۱۰.۳۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۰۵۶۷.۲ ریال ۱۸۰۵۶۷.۲ ریال ۱۸۱۱۹۶.۲ ریال -۸۰۹.۸۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *