امروز:یکشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۸:۰۵:۳۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۱ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۹۱۴۸.۸ ریال ۲۵۹۱۴۸.۸ ریال ۲۵۹۱۴۸.۸ ریال ۱۰۵۶.۸۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۰۰ ریال ۸۵۹۹.۶ ریال ۸۶۴۰.۳ ریال -۲۵.۱۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۷۷۴.۳ ریال ۹۷۷۳.۹ ریال ۹۸۲۰.۲ ریال -۲۸.۶۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۵۲۵.۴ ریال ۲۶۴۸۷.۴ ریال ۲۶۵۵۱.۴ ریال ۱۱۴.۹۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۲۴.۲ ریال ۲۹۲۰.۳ ریال ۲۹۲۹.۷ ریال ۱۴.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۸۰۷.۸ ریال ۴۵۸۰۷.۸ ریال ۴۵۸۸۴.۶ ریال ۶۹.۱۰ ریال
شاخص کل ۶۳۸۳۶.۲ ریال ۶۳۷۴۵.۲ ریال ۶۳۸۹۸.۸ ریال ۲۷۶.۵۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۹۳۳.۴ ریال ۷۲۹۲۸.۸ ریال ۷۳۰۷۴.۷ ریال ۲۷۳.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۲۸۴.۹ ریال ۱۳۲۵۴۸.۳ ریال ۱۳۳۲۸۴.۹ ریال ۱۳۸۴.۹۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۸.۵ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۸.۷ ریال ۲.۱۰ ریال
رادیویی ۵۳۷.۹ ریال ۵۳۷.۹ ریال ۵۳۸.۷ ریال -۰.۷۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹.۸ ریال ۶۱۹.۸ ریال ۶۱۹.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۳.۴ ریال ۶۲۳.۴ ریال ۶۲۶.۹ ریال -۳.۵۰ ریال
فنی مهندسی ۶۲۷.۹ ریال ۶۲۷.۹ ریال ۶۳۰.۴ ریال -۱.۹۰ ریال
بانکها ۶۷۳.۲ ریال ۶۷۳.۲ ریال ۶۷۶.۵ ریال ۳.۴۰ ریال
سیمان ۶۷۳.۷ ریال ۶۷۳.۷ ریال ۶۷۴.۵ ریال -۰.۹۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۴.۴ ریال ۷۶۴.۴ ریال ۷۶۷.۹ ریال ۶.۱۰ ریال
منسوجات ۱۳۷۴.۴ ریال ۱۳۷۴.۴ ریال ۱۳۷۴.۷ ریال -۰.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۹۷.۳ ریال ۱۴۹۶.۹ ریال ۱۴۹۹.۲ ریال ۸.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۶۸.۴ ریال ۱۶۶۸.۴ ریال ۱۶۷۹.۳ ریال -۵.۳۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۹.۴ ریال ۱۸۳۹.۴ ریال ۱۸۴۸.۵ ریال -۹.۳۰ ریال
سایرمالی ۱۹۳۵.۸ ریال ۱۹۳۵.۸ ریال ۱۹۵۰.۸ ریال ۱۷.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۹۰.۸ ریال ۱۹۹۰.۸ ریال ۲۰۶۸.۷ ریال -۷۷.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۶۹.۶ ریال ۲۳۶۹.۶ ریال ۲۳۹۷.۵ ریال -۲۷.۳۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۲۴.۷ ریال ۲۶۲۴.۶ ریال ۲۶۲۸ ریال ۱۳.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۰۸۶.۶ ریال ۳۰۸۶.۶ ریال ۳۱۳۶.۶ ریال -۴۹.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۱۴.۲ ریال ۳۲۷۴ ریال ۳۳۱۴.۲ ریال ۲۵.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۴۱.۵ ریال ۳۴۴۱.۵ ریال ۳۵۵۴.۶ ریال -۱۳۲.۲۰ ریال
حمل و نقل ۴۳۸۲.۷ ریال ۴۳۸۲.۷ ریال ۴۴۱۴.۸ ریال ۸۹.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۵۰۳.۱ ریال ۴۴۹۹.۶ ریال ۴۵۰۳.۱ ریال ۴۲.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۵۴.۳ ریال ۴۵۵۲.۱ ریال ۴۵۵۴.۷ ریال ۳.۲۰ ریال
سایر معادن ۴۹۷۱.۳ ریال ۴۷۵۹.۶ ریال ۴۹۷۱.۳ ریال ۲۳۶.۷۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۷۷.۸ ریال ۴۹۷۳.۸ ریال ۴۹۷۷.۸ ریال ۳.۶۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۱۰.۸ ریال ۵۹۱۰.۸ ریال ۵۹۴۶.۱ ریال -۱۴.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۵۴ ریال ۶۳۵۰.۴ ریال ۶۳۵۴ ریال ۴.۶۰ ریال
زراعت ۷۶۲۵.۴ ریال ۷۳۷۶.۳ ریال ۷۶۲۵.۴ ریال ۳۶۳.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۲۱.۴ ریال ۱۰۱۹۴ ریال ۱۰۲۲۱.۴ ریال ۲۷.۳۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۸۲ ریال ۱۰۴۸۲ ریال ۱۰۶۸۸.۸ ریال -۱۸۶.۸۰ ریال
خودرو ۱۲۰۹۸.۴ ریال ۱۲۰۹۸.۴ ریال ۱۲۱۵۶.۵ ریال ۱۲۰.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۰۰۹.۵ ریال ۱۵۰۰۹.۵ ریال ۱۵۱۹۶ ریال -۱۸۶.۵۰ ریال
لاستیک ۱۶۹۶۱.۸ ریال ۱۶۹۴۸.۴ ریال ۱۶۹۹۴.۳ ریال -۱۷.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۶۱۵.۲ ریال ۱۸۶۱۵.۲ ریال ۱۸۶۷۰.۱ ریال ۱۳۳.۳۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۴۶.۴ ریال ۲۶۳۳۵.۵ ریال ۲۶۳۵۶.۶ ریال ۱۰.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۲۱۲.۵ ریال ۴۶۲۱۲.۵ ریال ۴۸۰۹۲.۱ ریال -۱۸۶۰.۱۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۳۳۵.۳ ریال ۵۲۳۱۸.۱ ریال ۵۲۳۵۵.۸ ریال ۲۱۶.۷۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۲۰۹۳.۹ ریال ۱۲۲۰۱۱.۴ ریال ۱۲۲۰۹۳.۹ ریال ۳۳۲.۹۰ ریال
مالی ۱۳۸۲۰۳.۵ ریال ۱۳۸۲۰۳.۵ ریال ۱۳۸۷۴۲.۴ ریال ۷۲۵.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۱۳۵۱.۵ ریال ۱۷۱۲۸۴.۹ ریال ۱۷۱۳۵۱.۵ ریال ۱۳۶.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *