امروز:دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۴:۲۷:۵۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۰ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۱۰ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۱۲۳۵ ریال ۲۶۱۲۳۵ ریال ۲۶۱۲۳۵ ریال ۱۲۲.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۱۰.۳ ریال ۸۶۰۳.۴ ریال ۸۶۱۶.۴ ریال ۱۰.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۲۶.۷ ریال ۹۸۱۸.۹ ریال ۹۸۳۳.۷ ریال ۱۱.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۶۶۸.۴ ریال ۲۶۶۵۴.۵ ریال ۲۶۶۸۲.۱ ریال ۱۳.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۴۴.۷ ریال ۲۹۴۱.۳ ریال ۲۹۴۵.۴ ریال ۳.۱۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۳۳۸.۴ ریال ۴۶۲۸۶.۶ ریال ۴۶۳۵۰.۷ ریال ۴۸.۴۰ ریال
شاخص کل ۶۴۳۳۲.۹ ریال ۶۴۲۹۹.۴ ریال ۶۴۳۶۶.۲ ریال ۳۱.۵۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۳۷۳۹.۶ ریال ۷۳۶۲۹.۷ ریال ۷۳۷۴۲.۶ ریال ۱۰۴.۳۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۲۳۱.۳ ریال ۱۳۳۲۳۱.۳ ریال ۱۳۳۳۸۷.۸ ریال -۹۵.۷۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۹ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۹ ریال ۰.۳۰ ریال
رادیویی ۵۳۰.۲ ریال ۵۳۰.۲ ریال ۵۳۱ ریال -۰.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۵.۱ ریال ۶۱۵.۱ ریال ۶۱۶.۱ ریال -۰.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۳.۴ ریال ۶۳۳.۱ ریال ۶۳۴.۱ ریال -۰.۷۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۹.۴ ریال ۶۳۳ ریال ۶۵۹.۴ ریال ۲۶.۴۰ ریال
سیمان ۶۶۸.۷ ریال ۶۶۸.۷ ریال ۶۷۰ ریال -۱.۲۰ ریال
بانکها ۶۸۵.۸ ریال ۶۸۴.۵ ریال ۶۸۶.۳ ریال ۲.۴۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۶.۴ ریال ۷۶۵.۵ ریال ۷۶۷ ریال ۲.۹۰ ریال
منسوجات ۱۳۹۷.۹ ریال ۱۳۹۷.۲ ریال ۱۳۹۷.۹ ریال ۰.۶۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۱۲.۶ ریال ۱۵۱۱.۲ ریال ۱۵۱۲.۶ ریال ۱.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۶۲.۳ ریال ۱۶۶۲.۳ ریال ۱۶۸۴.۱ ریال -۲.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۵.۷ ریال ۱۸۳۳.۷ ریال ۱۸۳۶.۵ ریال ۱.۱۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۱۹.۷ ریال ۱۹۰۹.۴ ریال ۱۹۲۵.۵ ریال ۱۲.۲۰ ریال
سایرمالی ۱۹۳۶.۹ ریال ۱۹۲۵.۲ ریال ۱۹۳۶.۹ ریال ۱۱.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۰۳.۹ ریال ۲۳۹۳.۶ ریال ۲۴۰۳.۹ ریال ۱۱.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۴۶.۷ ریال ۲۶۴۵.۸ ریال ۲۶۴۷.۳ ریال ۲.۱۰ ریال
قند و شکر ۳۱۰۹.۳ ریال ۳۰۸۹ ریال ۳۱۰۹.۳ ریال ۲۲.۷۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۸۹.۲ ریال ۳۳۸۹.۲ ریال ۳۳۹۷.۷ ریال -۶.۶۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۸۹.۷ ریال ۳۴۶۸.۵ ریال ۳۴۸۹.۷ ریال ۶۷.۵۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۱۹.۳ ریال ۴۴۱۹.۳ ریال ۴۴۲۲.۴ ریال -۵.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۴۹۸.۷ ریال ۴۴۹۸.۷ ریال ۴۵۰۵.۴ ریال -۶.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۷۸.۵ ریال ۴۵۷۷.۸ ریال ۴۵۷۸.۵ ریال ۰.۷۰ ریال
سایر معادن ۴۶۶۹.۸ ریال ۴۶۶۹.۸ ریال ۴۸۱۳.۱ ریال -۳۷.۲۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۵۲.۳ ریال ۵۰۵۲.۳ ریال ۵۰۶۷ ریال -۷.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۲۴.۵ ریال ۶۰۱۴.۲ ریال ۶۰۲۴.۶ ریال ۱۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۰۱ ریال ۶۴۰۱ ریال ۶۴۰۴.۸ ریال -۳.۴۰ ریال
زراعت ۷۷۲۱.۵ ریال ۷۷۲۱.۲ ریال ۷۷۲۶ ریال -۷.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۳۹.۶ ریال ۱۰۳۳۹.۶ ریال ۱۰۳۵۱.۹ ریال -۱۲.۴۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۶۲.۷ ریال ۱۰۳۵۸.۵ ریال ۱۰۳۹۸ ریال -۳۲.۴۰ ریال
خودرو ۱۲۲۷۲.۹ ریال ۱۲۲۳۰.۴ ریال ۱۲۲۷۲.۹ ریال ۵۲.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۶۵۰.۱ ریال ۱۴۶۵۰.۱ ریال ۱۴۷۲۲.۹ ریال -۷۲.۸۰ ریال
لاستیک ۱۶۱۵۶.۹ ریال ۱۶۱۵۶.۹ ریال ۱۶۱۸۶.۷ ریال -۲۹.۸۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۳۶۷.۷ ریال ۱۸۳۴۱.۵ ریال ۱۸۳۹۳.۶ ریال ۹.۳۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۶۰.۵ ریال ۲۶۳۶۰.۳ ریال ۲۶۳۷۳.۶ ریال -۱۳.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۸۹۱.۳ ریال ۴۶۸۹۱.۳ ریال ۴۷۰۷۳.۸ ریال -۱۸۲.۵۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۶۳۹.۳ ریال ۵۲۶۳۲.۴ ریال ۵۲۶۶۵.۹ ریال -۲.۹۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۲۸۰۴.۵ ریال ۱۲۲۷۹۹.۲ ریال ۱۲۲۸۶۶.۹ ریال -۲۷.۵۰ ریال
مالی ۱۴۰۵۶۶.۵ ریال ۱۴۰۳۱۹.۸ ریال ۱۴۰۶۳۷.۷ ریال ۴۲۶.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۰۶۶۱.۴ ریال ۱۷۹۸۱۷.۳ ریال ۱۸۰۶۶۱.۴ ریال ۱۲۶۰.۴۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *