امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۰:۰۶:۳۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۱ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۱۱ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۳۵۶۹.۳ ریال ۲۶۳۵۶۹.۳ ریال ۲۶۳۵۶۹.۳ ریال ۲۳۳۴.۳۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۸۹.۵ ریال ۸۶۱۲.۲ ریال ۸۶۸۹.۵ ریال ۸۴.۸۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۲۳.۶ ریال ۹۸۳۵.۳ ریال ۹۹۲۳.۶ ریال ۹۶.۹۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۸۰۶.۴ ریال ۲۶۵۸۲.۷ ریال ۲۶۸۱۷.۴ ریال ۲۴۳.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۶۸.۵ ریال ۲۹۴۶.۷ ریال ۲۹۷۲.۸ ریال ۲۳.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۷۵۶.۷ ریال ۴۶۳۷۹ ریال ۴۶۷۸۲.۷ ریال ۴۱۸.۳۰ ریال
شاخص کل ۶۴۹۲۲.۶ ریال ۶۴۳۸۱.۲ ریال ۶۴۹۴۹.۶ ریال ۵۸۹.۷۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۴۵۵۶.۳ ریال ۷۳۸۱۵.۴ ریال ۷۴۵۸۶.۱ ریال ۸۱۶.۷۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۴۴۹۳.۲ ریال ۱۳۳۲۹۵.۷ ریال ۱۳۴۵۰۸.۵ ریال ۱۲۶۲.۲۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۹.۷ ریال ۱۰۶.۹ ریال ۱۰۹.۷ ریال ۲.۸۰ ریال
رادیویی ۵۲۷.۴ ریال ۵۲۷.۴ ریال ۵۳۰.۲ ریال -۲.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹.۱ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹.۱ ریال ۰.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۲۰.۸ ریال ۶۱۵ ریال ۶۲۰.۸ ریال ۵.۷۰ ریال
فنی مهندسی ۶۴۲.۹ ریال ۶۳۳.۴ ریال ۶۴۲.۹ ریال ۹.۵۰ ریال
سیمان ۶۶۷.۵ ریال ۶۶۷.۵ ریال ۶۶۸.۸ ریال -۱.۲۰ ریال
ذغال سنگ ۶۹۱.۱ ریال ۶۶۰.۷ ریال ۶۹۱.۱ ریال ۳۱.۷۰ ریال
بانکها ۶۹۸.۵ ریال ۶۸۸.۹ ریال ۶۹۸.۵ ریال ۱۲.۷۰ ریال
انبوه سازی ۷۸۰.۸ ریال ۷۶۶.۸ ریال ۷۸۰.۸ ریال ۱۴.۴۰ ریال
منسوجات ۱۴۰۸ ریال ۱۳۹۷.۹ ریال ۱۴۰۸ ریال ۱۰.۱۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۳۹.۷ ریال ۱۵۱۷.۲ ریال ۱۵۳۹.۷ ریال ۲۷.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۵.۸ ریال ۱۶۳۹.۸ ریال ۱۶۶۲.۳ ریال -۱۶.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۱.۱ ریال ۱۸۳۵.۷ ریال ۱۸۴۲.۵ ریال ۵.۴۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۳۳.۵ ریال ۱۹۲۸ ریال ۱۹۳۸.۳ ریال ۱۳.۸۰ ریال
سایرمالی ۲۰۰۶ ریال ۱۹۴۱.۴ ریال ۲۰۰۶ ریال ۶۹.۱۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۲۰.۳ ریال ۲۴۰۵.۸ ریال ۲۴۲۱ ریال ۱۶.۴۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۷۱.۴ ریال ۲۶۵۰.۶ ریال ۲۶۷۱.۷ ریال ۲۴.۷۰ ریال
قند و شکر ۳۱۳۴.۴ ریال ۳۱۰۹.۶ ریال ۳۱۳۴.۴ ریال ۲۵.۱۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۱۰.۸ ریال ۳۳۹۱.۳ ریال ۳۴۱۰.۸ ریال ۲۱.۶۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۵۲.۱ ریال ۳۴۹۸.۶ ریال ۳۵۵۲.۱ ریال ۶۲.۴۰ ریال
شیمیایی ۴۵۲۰ ریال ۴۵۰۰ ریال ۴۵۲۰ ریال ۲۱.۳۰ ریال
رایانه ۴۵۹۲.۴ ریال ۴۵۷۸.۸ ریال ۴۵۹۲.۹ ریال ۱۳.۹۰ ریال
حمل و نقل ۴۵۹۴.۹ ریال ۴۴۲۹.۱ ریال ۴۵۹۴.۹ ریال ۱۷۵.۶۰ ریال
سایر معادن ۴۶۵۵.۹ ریال ۴۶۵۵.۹ ریال ۴۷۲۳.۵ ریال -۱۳.۹۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۵۵.۴ ریال ۵۰۵۴.۵ ریال ۵۰۵۸.۲ ریال ۳.۱۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۸۱.۲ ریال ۶۰۲۹.۵ ریال ۶۰۸۱.۲ ریال ۵۶.۷۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۱۰.۵ ریال ۶۳۹۸ ریال ۶۴۱۲.۷ ریال ۹.۵۰ ریال
زراعت ۷۷۱۸.۷ ریال ۷۶۸۴.۹ ریال ۷۷۲۱.۸ ریال -۲.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۱۰.۹ ریال ۱۰۳۷۴.۳ ریال ۱۰۴۱۱.۶ ریال ۴۸.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۴۶۸.۱ ریال ۱۰۳۳۴ ریال ۱۰۴۷۹.۷ ریال ۱۲۸.۵۰ ریال
خودرو ۱۲۷۳۸.۶ ریال ۱۲۳۳۱.۱ ریال ۱۲۷۳۸.۷ ریال ۴۶۵.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۶۵۰.۱ ریال ۱۴۶۵۰.۱ ریال ۱۴۶۵۰.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۶۲۱۲.۷ ریال ۱۶۱۵۳.۸ ریال ۱۶۲۳۳.۵ ریال ۵۵.۸۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۶۱۴.۱ ریال ۱۸۴۲۰ ریال ۱۸۶۱۵.۹ ریال ۲۴۶.۴۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۰۱۷.۲ ریال ۲۶۰۱۷.۲ ریال ۲۶۳۸۴.۴ ریال -۳۴۳.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۷۵۷ ریال ۴۶۷۵۷ ریال ۴۶۸۹۱.۳ ریال -۱۳۴.۳۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۰۱۶.۷ ریال ۵۲۶۷۷.۹ ریال ۵۳۰۲۶.۱ ریال ۳۷۷.۴۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۳۴۱۸.۷ ریال ۱۲۲۸۴۱.۴ ریال ۱۲۳۴۲۳.۴ ریال ۶۱۴.۷۰ ریال
مالی ۱۴۳۱۶۰.۶ ریال ۱۴۱۱۴۳.۶ ریال ۱۴۳۱۶۰.۶ ریال ۲۵۹۴.۶۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۵۸۶۳.۵ ریال ۱۸۱۲۹۰.۸ ریال ۱۸۵۸۶۳.۵ ریال ۵۲۰۲.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *