امروز:دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۰۰:۰۷

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۳ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     شنبه ۱۳ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۳۲۴۵ ریال ۲۶۳۲۴۵ ریال ۲۶۳۲۴۵ ریال -۳۲۴.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۶۰.۷ ریال ۲۹۶۰.۷ ریال ۲۹۷۶.۱ ریال -۷.۸۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۸۰.۸ ریال ۸۶۸۰.۸ ریال ۸۷۰۴.۳ ریال -۷.۳۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۱۵.۳ ریال ۹۹۱۵.۳ ریال ۹۹۴۲.۱ ریال -۸.۳۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۷۸۱.۱ ریال ۲۶۷۸۱.۱ ریال ۲۶۸۸۲ ریال -۲۵.۱۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۷۰۳.۸ ریال ۴۶۷۰۳.۸ ریال ۴۶۸۸۶.۹ ریال -۵۲.۹۰ ریال
شاخص کل ۶۴۸۶۱.۸ ریال ۶۴۸۶۱.۸ ریال ۶۵۱۰۶.۲ ریال -۶۰.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۴۴۴۰.۸ ریال ۷۴۴۴۰.۸ ریال ۷۴۷۷۵.۴ ریال -۱۱۵.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۴۴۲۴.۲ ریال ۱۳۴۴۲۴.۲ ریال ۱۳۴۸۹۷ ریال -۶۸.۸۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۲.۱ ریال ۱۱۰.۵ ریال ۱۱۲.۶ ریال ۲.۴۰ ریال
رادیویی ۵۲۵ ریال ۵۲۵ ریال ۵۲۷.۴ ریال -۲.۴۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۹.۴ ریال ۶۱۹.۴ ریال ۶۲۰.۸ ریال -۱.۴۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۰.۵ ریال ۶۱۹.۱ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۱.۴۰ ریال
فنی مهندسی ۶۵۱.۷ ریال ۶۴۴.۱ ریال ۶۵۱.۷ ریال ۸.۸۰ ریال
سیمان ۶۶۵.۹ ریال ۶۶۵.۷ ریال ۶۶۷.۵ ریال -۱.۶۰ ریال
بانکها ۶۹۸.۲ ریال ۶۹۸.۲ ریال ۷۰۲.۸ ریال -۰.۳۰ ریال
ذغال سنگ ۷۲۵.۷ ریال ۷۱۹.۳ ریال ۷۲۵.۷ ریال ۳۴.۶۰ ریال
انبوه سازی ۷۸۳.۶ ریال ۷۸۲.۵ ریال ۷۸۳.۹ ریال ۲.۸۰ ریال
منسوجات ۱۴۱۶.۴ ریال ۱۴۱۱ ریال ۱۴۱۶.۴ ریال ۸.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۳۹.۱ ریال ۱۵۳۹.۱ ریال ۱۵۴۲.۷ ریال -۰.۶۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۲۰.۷ ریال ۱۶۱۹.۱ ریال ۱۶۴۳.۳ ریال -۲۵.۱۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۰.۱ ریال ۱۸۴۰.۱ ریال ۱۸۴۵.۸ ریال -۱.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۶۴.۸ ریال ۱۹۱۳.۵ ریال ۱۹۶۴.۸ ریال ۳۱.۳۰ ریال
سایرمالی ۱۹۹۳.۳ ریال ۱۹۸۷.۹ ریال ۲۰۰۷.۳ ریال -۱۲.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۱۴.۴ ریال ۲۴۱۴.۴ ریال ۲۴۲۰.۵ ریال -۵.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۶۷.۴ ریال ۲۶۶۷.۴ ریال ۲۶۷۸.۶ ریال -۴.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۱۳۱.۲ ریال ۳۱۳۱.۲ ریال ۳۱۳۶.۸ ریال -۳.۲۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۰۵.۵ ریال ۳۴۰۵.۵ ریال ۳۴۱۲.۱ ریال -۵.۳۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۶۴۴.۸ ریال ۳۵۵۵.۷ ریال ۳۶۴۴.۸ ریال ۹۲.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۵۰۶.۱ ریال ۴۵۰۶.۱ ریال ۴۵۲۱.۹ ریال -۱۳.۹۰ ریال
سایر معادن ۴۵۵۵.۶ ریال ۴۵۵۴.۸ ریال ۴۶۵۳.۸ ریال -۱۰۰.۳۰ ریال
رایانه ۴۶۰۳.۶ ریال ۴۵۹۳ ریال ۴۶۰۳.۶ ریال ۱۱.۲۰ ریال
حمل و نقل ۴۶۷۹ ریال ۴۶۵۳.۹ ریال ۴۶۷۹ ریال ۸۴.۱۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۵۶.۹ ریال ۵۰۵۵.۹ ریال ۵۰۵۹.۵ ریال ۱.۵۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۶۷.۲ ریال ۶۰۶۷.۲ ریال ۶۰۹۱.۳ ریال -۱۴.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۰۶.۳ ریال ۶۴۰۶.۳ ریال ۶۴۱۳.۱ ریال -۴.۲۰ ریال
زراعت ۷۶۹۲.۵ ریال ۷۶۹۲.۴ ریال ۷۷۰۹.۳ ریال -۲۶.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۷۵.۲ ریال ۱۰۳۷۵.۲ ریال ۱۰۴۶۹.۶ ریال -۹۲.۹۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۸۶.۴ ریال ۱۰۳۸۶.۳ ریال ۱۰۴۳۸.۳ ریال -۲۴.۵۰ ریال
خودرو ۱۲۸۰۲.۸ ریال ۱۲۸۰۲.۵ ریال ۱۲۸۵۸ ریال ۶۴.۲۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۵۶۹.۱ ریال ۱۴۵۶۹.۱ ریال ۱۴۶۵۰.۱ ریال -۸۱.۰۰ ریال
لاستیک ۱۶۰۸۱.۸ ریال ۱۶۰۶۳.۷ ریال ۱۶۰۹۸ ریال -۱۳۰.۹۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۶۹۹.۸ ریال ۱۸۶۹۸.۶ ریال ۱۸۷۴۰.۷ ریال ۸۵.۷۰ ریال
فلزات اساسی ۲۵۷۶۷.۳ ریال ۲۵۷۶۷.۳ ریال ۲۶۰۰۱.۹ ریال -۲۴۹.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۶۷۲ ریال ۴۶۶۷۲ ریال ۴۶۸۴۰.۶ ریال -۸۵.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۹۶۳.۲ ریال ۵۲۹۶۳.۲ ریال ۵۳۱۳۹ ریال -۵۳.۵۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۳۳۶۹.۷ ریال ۱۲۳۳۶۹.۷ ریال ۱۲۳۶۰۸.۲ ریال -۴۸.۳۰ ریال
مالی ۱۴۳۰۷۵ ریال ۱۴۳۰۷۵ ریال ۱۴۳۸۹۶.۹ ریال -۸۵.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۶۵۰۰.۳ ریال ۱۸۶۵۰۰.۳ ریال ۱۸۷۰۸۵.۲ ریال ۶۳۷.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *