امروز:سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۶:۳۸:۳۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۶ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۱۶ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۶۹۷۹.۴ ریال ۲۶۶۹۷۹.۴ ریال ۲۶۶۹۷۹.۴ ریال -۳۰۸.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۶۲.۷ ریال ۸۷۶۲.۷ ریال ۸۷۷۴.۸ ریال -۵.۹۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۰۲۲.۴ ریال ۱۰۰۲۲.۴ ریال ۱۰۰۳۶.۲ ریال ۶.۹۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۱۵۰.۱ ریال ۲۷۱۵۰.۱ ریال ۲۷۲۳۲.۱ ریال -۴۳.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۱۶.۴ ریال ۳۰۱۶.۴ ریال ۳۰۲۷.۸ ریال -۳.۷۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۷۴۸۶.۱ ریال ۴۷۴۸۶.۱ ریال ۴۷۶۲۳.۸ ریال -۴۵.۵۰ ریال
شاخص کل ۶۵۷۸۰.۱ ریال ۶۵۷۸۰.۱ ریال ۶۵۹۷۹.۶ ریال -۸۰.۷۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۵۷۹۰.۵ ریال ۷۵۷۹۰.۵ ریال ۷۶۰۵۴.۴ ریال -۹۵.۲۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۵۵۷۴.۲ ریال ۱۳۵۵۷۲.۵ ریال ۱۳۶۰۴۱.۵ ریال -۲۴۵.۸۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۳.۷ ریال ۱۱۳.۷ ریال ۱۱۴.۳ ریال -۰.۶۰ ریال
رادیویی ۵۲۹ ریال ۵۲۸.۱ ریال ۵۳۱.۲ ریال ۱.۰۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۱.۵ ریال ۶۱۱.۵ ریال ۶۱۶.۹ ریال -۶.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۰.۵ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سیمان ۶۶۴.۶ ریال ۶۶۴.۶ ریال ۶۶۶ ریال -۱.۴۰ ریال
فنی مهندسی ۶۷۰.۵ ریال ۶۷۰ ریال ۶۷۵.۹ ریال -۴.۹۰ ریال
بانکها ۷۱۸.۷ ریال ۷۱۸.۷ ریال ۷۲۰.۶ ریال ۰.۵۰ ریال
ذغال سنگ ۷۴۳.۹ ریال ۷۴۳.۹ ریال ۷۵۵.۱ ریال -۱۱.۲۰ ریال
انبوه سازی ۸۰۳.۹ ریال ۸۰۲.۴ ریال ۸۰۴.۶ ریال ۳.۳۰ ریال
منسوجات ۱۵۰۸.۵ ریال ۱۴۵۶.۱ ریال ۱۵۰۸.۵ ریال ۵۲.۵۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۷۷.۸ ریال ۱۵۷۷.۸ ریال ۱۵۸۴.۲ ریال -۳.۹۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۵۲.۳ ریال ۱۶۴۴.۸ ریال ۱۶۵۲.۴ ریال ۱۴.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۹.۸ ریال ۱۸۲۲.۶ ریال ۱۸۳۴.۱ ریال ۰.۵۰ ریال
سایرمالی ۲۰۴۹ ریال ۲۰۴۹ ریال ۲۰۷۰.۷ ریال -۲۰.۶۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۱۲۱.۳ ریال ۲۰۸۷.۶ ریال ۲۱۲۳.۳ ریال ۵۸.۶۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۲۰.۷ ریال ۲۴۲۰.۷ ریال ۲۴۲۵.۳ ریال -۳.۸۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۰۵.۹ ریال ۲۷۰۵.۹ ریال ۲۷۱۶ ریال -۵.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۱۰۸.۶ ریال ۳۱۰۸.۶ ریال ۳۱۲۰.۳ ریال -۱۱.۳۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۵۴.۶ ریال ۳۴۳۰.۵ ریال ۳۴۵۴.۶ ریال ۲۹.۳۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۹۸۹.۹ ریال ۳۹۷۵.۳ ریال ۳۹۸۹.۹ ریال ۱۶۳.۶۰ ریال
شیمیایی ۴۵۱۹.۹ ریال ۴۵۱۹.۹ ریال ۴۵۳۷.۲ ریال -۱۱.۱۰ ریال
سایر معادن ۴۵۸۱.۷ ریال ۴۵۸۱.۷ ریال ۴۷۲۲.۲ ریال -۱۴۰.۵۰ ریال
رایانه ۴۶۱۶.۷ ریال ۴۶۱۴.۴ ریال ۴۶۱۶.۹ ریال ۱.۴۰ ریال
حمل و نقل ۴۹۳۹.۴ ریال ۴۹۱۹.۲ ریال ۴۹۴۱.۶ ریال ۵۰.۴۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۹۶.۶ ریال ۵۰۷۶.۱ ریال ۵۰۹۶.۶ ریال ۲۱.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۳۱۷.۶ ریال ۶۱۱۸.۴ ریال ۶۳۱۷.۶ ریال ۱۹۹.۵۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۶۳.۵ ریال ۶۴۶۳.۵ ریال ۶۵۰۱.۹ ریال -۲۱.۲۰ ریال
زراعت ۷۷۴۷.۷ ریال ۷۶۷۹.۱ ریال ۷۷۴۷.۷ ریال ۶۹.۳۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۷۰.۲ ریال ۱۰۲۷۰.۲ ریال ۱۰۳۲۵.۳ ریال -۵۵.۷۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۳۷.۶ ریال ۱۰۴۳۶.۵ ریال ۱۰۵۰۰.۹ ریال -۶۷.۷۰ ریال
خودرو ۱۳۴۱۷.۸ ریال ۱۳۴۱۳.۶ ریال ۱۳۴۷۱.۴ ریال ۱۱۸.۸۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۴۳۲.۲ ریال ۱۴۴۳۲.۲ ریال ۱۴۴۳۹.۶ ریال -۷.۴۰ ریال
لاستیک ۱۶۱۵۹ ریال ۱۶۱۵۹ ریال ۱۶۲۵۸.۱ ریال -۲۳.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۹۳۰.۳ ریال ۱۸۹۳۰.۳ ریال ۱۹۰۶۹.۳ ریال -۱۲۱.۰۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۰۵۷ ریال ۲۶۰۵۷ ریال ۲۶۱۴۴.۵ ریال -۸۷.۶۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۴۹۳.۲ ریال ۴۶۵۰۲.۶ ریال ۴۸۴۹۳.۲ ریال ۱۹۹۰.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۵۵۱.۶ ریال ۵۳۵۵۱.۶ ریال ۵۳۷۱۷.۴ ریال -۸۳.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۴۵۵۳.۶ ریال ۱۲۴۵۴۳ ریال ۱۲۴۶۲۶.۵ ریال ۱۰۴.۶۰ ریال
مالی ۱۴۷۱۰۵ ریال ۱۴۷۱۰۵ ریال ۱۴۷۵۰۹.۶ ریال ۳۵.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۰۲۵۱.۸ ریال ۱۹۰۲۴۵.۵ ریال ۱۹۱۷۳۹.۹ ریال -۱۵۵۲.۲۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *