امروز:شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۷:۲۶:۰۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۷ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۱۷ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
تامین آب، برق، گاز ۱۱۶ ریال ۱۱۵ ریال ۱۱۵ ریال ۲.۰۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۲۹.۸ ریال ۵۲۹.۷ ریال ۵۲۹.۷ ریال ۰.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۰۹.۳ ریال ۶۰۹.۳ ریال ۶۰۹.۳ ریال -۰.۱۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۰.۵ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سیمان ۶۶۱.۵ ریال ۶۶۱ ریال ۶۶۱ ریال -۲.۳۰ ریال
فنی مهندسی ۶۸۷.۱ ریال ۶۷۸.۹ ریال ۶۷۸.۹ ریال ۱۰.۳۰ ریال
ذغال سنگ ۷۰۹.۵ ریال ۷۰۹.۵ ریال ۷۰۹.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۷۲۹.۷ ریال ۷۲۶.۸ ریال ۷۲۶.۸ ریال ۸.۶۰ ریال
انبوه سازی ۸۲۳.۳ ریال ۸۲۰.۲ ریال ۸۲۰.۲ ریال ۶.۴۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۵۱۳.۶ ریال ۱۵۱۳.۶ ریال ۱۵۱۳.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۰۰.۳ ریال ۱۵۹۴.۴ ریال ۱۵۹۴.۴ ریال ۱۴.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۰۳.۴ ریال ۱۶۹۹.۶ ریال ۱۶۹۹.۶ ریال ۲۰.۴۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۰.۱ ریال ۱۸۳۹.۷ ریال ۱۸۳۹.۷ ریال ۱.۳۰ ریال
سایرمالی ۲۰۷۲.۲ ریال ۲۰۶۷.۹ ریال ۲۰۶۷.۹ ریال ۷.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۲۱۱.۶ ریال ۲۲۰۷.۲ ریال ۲۲۰۷.۲ ریال ۴.۳۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۱۹.۹ ریال ۲۴۱۹.۱ ریال ۲۴۱۹.۱ ریال ۳.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۳۳.۹ ریال ۲۷۲۴ ریال ۲۷۲۴ ریال ۱۹.۹۰ ریال
قند و شکر ۳۱۰۶.۶ ریال ۳۱۰۶.۴ ریال ۳۱۰۶.۴ ریال ۱.۴۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۶۷.۲ ریال ۳۴۵۸.۹ ریال ۳۴۵۸.۹ ریال ۱۸.۲۰ ریال
وسایل ارتباطی ۴۱۲۰.۱ ریال ۴۱۲۸.۴ ریال ۴۱۲۸.۴ ریال -۷.۴۰ ریال
شیمیایی ۴۵۳۴.۵ ریال ۴۵۲۷ ریال ۴۵۲۷ ریال ۹.۳۰ ریال
سایر معادن ۴۵۵۳ ریال ۴۵۳۱.۱ ریال ۴۵۳۱.۱ ریال ۲۰.۰۰ ریال
رایانه ۴۶۷۶.۷ ریال ۴۶۷۰ ریال ۴۶۷۰ ریال ۱۵.۵۰ ریال
مواد دارویی ۵۱۱۰.۱ ریال ۵۱۰۶.۸ ریال ۵۱۰۶.۸ ریال ۱.۰۰ ریال
حمل و نقل ۵۱۹۳.۲ ریال ۵۱۳۲.۳ ریال ۵۱۳۲.۳ ریال ۱۹۹.۲۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۶۱ ریال ۶۴۶۰.۶ ریال ۶۴۶۰.۶ ریال ۰.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۵۳۱.۹ ریال ۶۵۳۰.۶ ریال ۶۵۳۰.۶ ریال ۲۹.۰۰ ریال
زراعت ۷۷۳۵.۲ ریال ۷۷۳۵.۲ ریال ۷۷۳۵.۲ ریال ۰.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۸۶۳.۴ ریال ۸۸۲۲.۱ ریال ۸۸۵۷.۴ ریال ۶۱.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۵۶.۷ ریال ۱۰۱۰۹.۳ ریال ۱۰۱۴۹.۸ ریال ۶۹.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۶۵.۲ ریال ۱۰۲۶۲.۸ ریال ۱۰۲۶۲.۸ ریال ۳.۵۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۷۶۹.۴ ریال ۱۰۶۸۳.۱ ریال ۱۰۶۸۳.۱ ریال ۱۷۱.۷۰ ریال
خودرو ۱۳۷۶۲ ریال ۱۳۶۷۳.۲ ریال ۱۳۶۷۳.۲ ریال ۲۴۳.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۳۰۲.۹ ریال ۱۴۳۰۲.۹ ریال ۱۴۳۰۲.۹ ریال -۰.۳۰ ریال
لاستیک ۱۶۳۱۵.۶ ریال ۱۶۲۷۶.۳ ریال ۱۶۲۷۶.۳ ریال ۵۲.۷۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۰۴۶ ریال ۱۹۰۳۱.۷ ریال ۱۹۰۳۱.۷ ریال ۴۷.۹۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۱۴۲.۸ ریال ۲۶۱۱۸.۷ ریال ۲۶۱۱۸.۷ ریال ۴۸.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۴۲۱.۲ ریال ۲۷۲۶۴.۴ ریال ۲۷۴۰۵.۶ ریال ۱۸۶.۴۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۷۹۷۱.۷ ریال ۴۷۷۱۴.۶ ریال ۴۷۹۴۵ ریال ۳۱۰.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۵۸۴.۶ ریال ۴۸۵۵۱.۷ ریال ۴۸۵۵۱.۷ ریال ۳۲.۹۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۰۶۴.۱ ریال ۵۳۸۸۶.۶ ریال ۵۳۸۸۶.۶ ریال ۳۱۷.۳۰ ریال
شاخص کل ۶۶۴۷۲.۲ ریال ۶۶۰۹۲.۲ ریال ۶۶۴۳۵.۶ ریال ۴۵۲.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۶۶۵۵.۹ ریال ۷۶۱۹۰ ریال ۷۶۶۰۱.۶ ریال ۵۹۸.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۵۳۰۹.۵ ریال ۱۲۵۰۷۴.۵ ریال ۱۲۵۰۷۴.۵ ریال ۴۲۳.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۷۰۸۷.۶ ریال ۱۳۶۱۹۷.۴ ریال ۱۳۷۰۱۴.۲ ریال ۱۰۳۳.۶۰ ریال
مالی ۱۴۹۲۸۵.۶ ریال ۱۴۸۷۱۸ ریال ۱۴۸۷۱۸ ریال ۱۶۴۴.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *