امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۹:۳۱:۴۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۸ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۱۸ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۰۸۹۳ ریال ۲۷۰۸۹۳ ریال ۲۷۰۸۹۳ ریال ۲۹۳۶.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۰۷.۶ ریال ۸۸۲۲.۱ ریال ۸۹۰۷.۶ ریال ۱۰۵.۲۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۲۰۷.۳ ریال ۱۰۱۰۹.۳ ریال ۱۰۲۰۷.۴ ریال ۱۲۰.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۵۴۰.۷ ریال ۲۷۲۶۴.۴ ریال ۲۷۵۴۰.۷ ریال ۳۰۵.۹۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۴۹.۸ ریال ۳۰۱۹.۹ ریال ۳۰۴۹.۸ ریال ۳۱.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۸۲۰۷.۵ ریال ۴۷۷۱۴.۶ ریال ۴۸۲۰۷.۵ ریال ۵۴۶.۱۰ ریال
شاخص کل ۶۶۷۶۱.۴ ریال ۶۶۰۹۲.۲ ریال ۶۶۷۶۱.۴ ریال ۷۴۱.۵۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۶۹۴۱.۳ ریال ۷۶۱۹۰ ریال ۷۶۹۴۱.۳ ریال ۸۸۳.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۷۵۱۵.۶ ریال ۱۳۶۱۹۷.۴ ریال ۱۳۷۷۷۳.۱ ریال ۱۴۶۱.۶۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۷.۴ ریال ۱۱۵ ریال ۱۱۷.۴ ریال ۳.۴۰ ریال
رادیویی ۵۴۴.۶ ریال ۵۲۹.۷ ریال ۵۴۴.۶ ریال ۱۵.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۰۱.۹ ریال ۶۰۱.۹ ریال ۶۰۹.۳ ریال -۷.۵۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۰.۵ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۶۲۰.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سیمان ۶۶۶.۱ ریال ۶۶۱ ریال ۶۶۶.۱ ریال ۲.۳۰ ریال
فنی مهندسی ۶۹۴.۶ ریال ۶۷۸.۹ ریال ۶۹۵.۷ ریال ۱۷.۸۰ ریال
ذغال سنگ ۷۰۹.۵ ریال ۷۰۹.۵ ریال ۷۰۹.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۷۳۰.۲ ریال ۷۲۶.۸ ریال ۷۳۰.۴ ریال ۹.۱۰ ریال
انبوه سازی ۸۲۰.۳ ریال ۸۲۰.۲ ریال ۸۲۴.۶ ریال ۳.۴۰ ریال
منسوجات ۱۵۱۹.۹ ریال ۱۵۱۳.۶ ریال ۱۵۱۹.۹ ریال ۶.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۰۳.۹ ریال ۱۵۹۴.۴ ریال ۱۶۰۳.۹ ریال ۱۸.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۱۳.۹ ریال ۱۶۹۹.۶ ریال ۱۷۱۳.۹ ریال ۳۰.۹۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۵.۱ ریال ۱۸۳۹.۷ ریال ۱۸۴۷.۳ ریال ۶.۳۰ ریال
سایرمالی ۲۰۸۴.۴ ریال ۲۰۶۷.۹ ریال ۲۰۸۷.۱ ریال ۲۰.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۱۶۳.۴ ریال ۲۱۶۲.۱ ریال ۲۲۱۲.۷ ریال -۴۳.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۱.۵ ریال ۲۴۱۹.۱ ریال ۲۴۳۱.۶ ریال ۱۵.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۴۴ ریال ۲۷۲۴ ریال ۲۷۴۴ ریال ۳۰.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۰۹۰.۴ ریال ۳۰۹۰.۴ ریال ۳۱۰۸.۳ ریال -۱۴.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۳۴.۷ ریال ۳۴۵۸.۹ ریال ۳۵۳۴.۷ ریال ۸۵.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۴۲۳۳ ریال ۴۱۲۰.۱ ریال ۴۲۳۳ ریال ۱۰۵.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۵۳۰.۵ ریال ۴۵۳۰.۵ ریال ۴۵۶۱.۳ ریال -۲.۵۰ ریال
شیمیایی ۴۵۴۲ ریال ۴۵۲۷ ریال ۴۵۵۲.۵ ریال ۱۶.۸۰ ریال
رایانه ۴۷۱۲.۶ ریال ۴۶۷۰ ریال ۴۷۱۲.۶ ریال ۵۱.۴۰ ریال
مواد دارویی ۵۱۶۷.۷ ریال ۵۱۰۶.۸ ریال ۵۱۶۷.۷ ریال ۵۸.۶۰ ریال
حمل و نقل ۵۱۷۸.۹ ریال ۵۱۳۲.۳ ریال ۵۱۹۴.۴ ریال ۱۸۴.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۶۵.۴ ریال ۶۴۶۰.۶ ریال ۶۴۶۵.۶ ریال ۴.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۶۵۷.۵ ریال ۶۵۳۰.۶ ریال ۶۶۵۷.۵ ریال ۱۵۴.۶۰ ریال
زراعت ۷۷۲۹.۴ ریال ۷۷۲۹.۴ ریال ۷۷۳۷.۸ ریال -۵.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۰۳.۷ ریال ۱۰۲۶۲.۸ ریال ۱۰۳۰۳.۷ ریال ۴۲.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۸۰۰.۶ ریال ۱۰۶۸۳.۱ ریال ۱۰۸۰۰.۶ ریال ۲۰۲.۹۰ ریال
خودرو ۱۳۷۳۵.۳ ریال ۱۳۶۷۳.۲ ریال ۱۳۷۷۱.۵ ریال ۲۱۶.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۰۵۴.۸ ریال ۱۴۰۵۴.۸ ریال ۱۴۳۰۲.۹ ریال -۲۴۸.۴۰ ریال
لاستیک ۱۶۲۵۳.۳ ریال ۱۶۲۵۳.۲ ریال ۱۶۳۳۴.۸ ریال -۹.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۱۳۴.۳ ریال ۱۹۰۳۱.۷ ریال ۱۹۱۳۹.۸ ریال ۱۳۶.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۲۳۳.۵ ریال ۲۶۱۱۸.۷ ریال ۲۶۲۳۳.۵ ریال ۱۳۸.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۲۷۷.۵ ریال ۴۸۲۷۷.۵ ریال ۴۸۵۹۱.۳ ریال -۲۷۴.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۳۳۲.۸ ریال ۵۳۸۸۶.۶ ریال ۵۴۳۳۲.۸ ریال ۵۸۶.۰۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۵۸۸۳.۵ ریال ۱۲۵۰۷۴.۵ ریال ۱۲۵۸۸۳.۵ ریال ۹۹۷.۵۰ ریال
مالی ۱۴۹۵۱۹.۸ ریال ۱۴۸۷۱۸ ریال ۱۴۹۵۴۴.۸ ریال ۱۸۷۸.۸۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۷۹۲۷.۵ ریال ۱۹۴۲۱۷ ریال ۱۹۷۹۲۷.۵ ریال ۴۴۹۵.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *