امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۸:۲۲:۵۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۲ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۹۰۳۴.۱ ریال ۲۵۹۰۳۴.۱ ریال ۲۵۹۰۳۴.۱ ریال -۱۱۳.۹۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۸.۶ ریال ۱۰۸.۴ ریال ۱۰۸.۸ ریال ۰.۱۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۵.۹ ریال ۵۳۵.۹ ریال ۵۳۷.۹ ریال -۲.۰۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹.۸ ریال -۰.۸۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۲.۸ ریال ۶۲۲.۸ ریال ۶۲۳.۴ ریال -۰.۶۰ ریال
فنی مهندسی ۶۲۷.۱ ریال ۶۲۷.۱ ریال ۶۲۷.۹ ریال -۰.۸۰ ریال
سیمان ۶۷۰.۹ ریال ۶۷۰.۹ ریال ۶۷۲.۷ ریال -۲.۸۰ ریال
بانکها ۶۷۳ ریال ۶۷۲.۴ ریال ۶۷۴.۱ ریال -۰.۲۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۵.۲ ریال ۷۶۵.۲ ریال ۷۶۷.۹ ریال ۰.۸۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۷۴.۷ ریال ۱۳۷۴.۲ ریال ۱۳۷۴.۷ ریال ۰.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۹۶.۱ ریال ۱۴۹۵.۸ ریال ۱۴۹۷ ریال -۱.۲۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۶۱.۸ ریال ۱۶۶۱.۸ ریال ۱۶۷۰.۷ ریال -۶.۶۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۱.۳ ریال ۱۸۳۷.۸ ریال ۱۸۴۲ ریال ۱.۹۰ ریال
سایرمالی ۱۹۳۰.۵ ریال ۱۹۳۰.۵ ریال ۱۹۳۹.۹ ریال -۵.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۹۱.۹ ریال ۱۹۸۹.۷ ریال ۱۹۹۱.۹ ریال ۱.۱۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۶۳.۷ ریال ۲۳۶۳.۶ ریال ۲۳۶۹.۷ ریال -۵.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۲۳.۶ ریال ۲۶۲۳.۶ ریال ۲۶۲۶.۱ ریال -۱.۱۰ ریال
قند و شکر ۳۰۸۴.۹ ریال ۳۰۸۳.۴ ریال ۳۰۸۶.۶ ریال -۱.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۲۸۳.۷ ریال ۳۲۷۶.۵ ریال ۳۲۸۶.۲ ریال -۱۵۷.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۲۷.۷ ریال ۳۳۰۱.۲ ریال ۳۳۲۸.۷ ریال ۱۳.۵۰ ریال
حمل و نقل ۴۳۷۸.۶ ریال ۴۳۷۸.۶ ریال ۴۳۸۳.۷ ریال -۴.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۴۹۵.۸ ریال ۴۴۹۵.۷ ریال ۴۵۰۴.۶ ریال -۷.۳۰ ریال
رایانه ۴۵۵۳.۴ ریال ۴۵۵۲.۳ ریال ۴۵۵۴.۵ ریال -۰.۹۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۸۴.۶ ریال ۴۹۷۶.۶ ریال ۴۹۸۴.۶ ریال ۶.۸۰ ریال
سایر معادن ۵۱۹۴.۸ ریال ۵۱۹۴.۸ ریال ۵۲۰۱.۸ ریال ۲۲۳.۵۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۰۹.۳ ریال ۵۹۰۹.۳ ریال ۵۹۱۰.۸ ریال -۱.۵۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۷۱.۴ ریال ۶۳۵۴.۲ ریال ۶۳۷۱.۴ ریال ۱۷.۴۰ ریال
زراعت ۸۰۰۴.۸ ریال ۷۷۲۹.۷ ریال ۸۰۰۴.۸ ریال ۳۷۹.۴۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۸۴.۳ ریال ۸۵۸۱.۶ ریال ۸۵۸۹.۵ ریال -۷.۲۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۷۶۶.۱ ریال ۹۷۶۳ ریال ۹۷۷۲ ریال -۸.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۳۶.۳ ریال ۱۰۲۲۰.۸ ریال ۱۰۲۳۶.۳ ریال ۱۴.۹۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۵۸.۹ ریال ۱۰۴۵۸.۹ ریال ۱۰۴۸۸.۶ ریال -۲۳.۱۰ ریال
خودرو ۱۲۱۲۰.۵ ریال ۱۲۰۸۷.۶ ریال ۱۲۱۳۰.۴ ریال ۲۲.۱۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۰۰۳.۸ ریال ۱۵۰۰۳.۸ ریال ۱۵۰۰۹.۵ ریال -۵.۷۰ ریال
لاستیک ۱۷۰۵۴.۲ ریال ۱۶۹۶۱.۶ ریال ۱۷۰۵۵.۹ ریال ۹۲.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۳۹۸.۱ ریال ۱۸۳۹۸.۱ ریال ۱۸۶۴۳.۶ ریال -۲۱۷.۱۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۵۲.۵ ریال ۲۶۳۴۵ ریال ۲۶۳۵۷.۵ ریال ۶.۱۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۵۰۴.۹ ریال ۲۶۵۰۴ ریال ۲۶۵۲۴.۹ ریال -۱۰.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۷۹۸.۷ ریال ۴۵۷۸۰.۷ ریال ۴۵۸۲۸.۱ ریال -۹.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۹۷۵.۶ ریال ۴۵۹۶۹.۹ ریال ۴۶۲۱۲.۵ ریال -۲۳۶.۹۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۳۱۲.۷ ریال ۵۲۳۱۲.۴ ریال ۵۲۳۴۸.۲ ریال -۲۲.۶۰ ریال
شاخص کل ۶۳۸۱۰.۷ ریال ۶۳۸۰۸.۵ ریال ۶۳۸۵۸.۷ ریال -۲۵.۵۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۹۰۱.۸ ریال ۷۲۸۸۵.۹ ریال ۷۲۹۶۹.۶ ریال -۳۱.۶۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۲۱۳۱.۱ ریال ۱۲۲۰۷۶.۳ ریال ۱۲۲۱۴۷.۷ ریال ۳۸.۱۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۱۷۴.۱ ریال ۱۳۳۱۷۱.۷ ریال ۱۳۳۳۲۷.۴ ریال -۱۰۹.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *