امروز:دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۸:۴۰:۰۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۳ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۳ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۰۹۹۵.۸ ریال ۲۶۰۹۹۵.۸ ریال ۲۶۰۹۹۵.۸ ریال ۱۹۶۱.۸۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۲۵.۷ ریال ۸۵۷۲.۲ ریال ۸۶۲۵.۷ ریال ۴۱.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۲۷.۳ ریال ۹۷۷۰.۱ ریال ۹۸۲۷.۴ ریال ۶۱.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۶۶۱ ریال ۲۶۴۶۸.۳ ریال ۲۶۶۶۱ ریال ۱۵۶.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۴۳.۱ ریال ۲۹۲۲.۸ ریال ۲۹۴۳.۱ ریال ۲۰.۰۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۲۲۱.۹ ریال ۴۵۷۹۹.۳ ریال ۴۶۲۲۱.۹ ریال ۴۲۳.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۴۲۷۶.۵ ریال ۶۳۸۱۱.۸ ریال ۶۴۲۷۶.۵ ریال ۴۶۵.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۳۵۸۸.۵ ریال ۷۲۹۰۲.۸ ریال ۷۳۵۸۸.۵ ریال ۶۸۶.۷۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۵۹۰.۱ ریال ۱۳۳۱۷۲.۳ ریال ۱۳۳۵۹۰.۳ ریال ۴۱۶.۱۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۷.۳ ریال ۱۰۷.۳ ریال ۱۰۸.۶ ریال -۱.۳۰ ریال
رادیویی ۵۳۴.۶ ریال ۵۳۴.۶ ریال ۵۳۵.۹ ریال -۱.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۳.۷ ریال ۶۲۲.۸ ریال ۶۲۳.۷ ریال ۰.۹۰ ریال
فنی مهندسی ۶۲۷ ریال ۶۲۶.۶ ریال ۶۲۷.۱ ریال -۰.۱۰ ریال
سیمان ۶۷۴.۴ ریال ۶۷۱.۷ ریال ۶۷۴.۴ ریال ۳.۵۰ ریال
بانکها ۶۸۱.۱ ریال ۶۷۲.۹ ریال ۶۸۱.۱ ریال ۸.۱۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۸.۸ ریال ۷۶۴.۸ ریال ۷۷۰.۲ ریال ۳.۶۰ ریال
منسوجات ۱۳۶۲.۸ ریال ۱۳۶۲.۸ ریال ۱۳۷۴.۷ ریال -۱۱.۹۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۱۴.۹ ریال ۱۴۹۶.۱ ریال ۱۵۱۴.۹ ریال ۱۸.۸۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۵۵.۷ ریال ۱۶۵۵.۶ ریال ۱۶۶۳.۹ ریال -۶.۱۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۲ ریال ۱۸۳۲ ریال ۱۸۴۰ ریال -۹.۳۰ ریال
سایرمالی ۱۹۵۹.۳ ریال ۱۹۳۰.۳ ریال ۱۹۵۹.۳ ریال ۲۸.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۹۷.۸ ریال ۱۹۸۸.۷ ریال ۱۹۹۹ ریال ۵.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۷۸.۴ ریال ۲۳۶۴.۶ ریال ۲۳۷۸.۴ ریال ۱۴.۷۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۴۴.۶ ریال ۲۶۲۳.۵ ریال ۲۶۴۴.۶ ریال ۲۱.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۰۸۲.۸ ریال ۳۰۸۲.۸ ریال ۳۰۸۵.۱ ریال -۲.۱۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۶۸.۸ ریال ۳۳۲۷.۶ ریال ۳۳۶۸.۸ ریال ۴۱.۱۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۳۷۸ ریال ۳۲۸۴ ریال ۳۳۹۵.۵ ریال ۹۴.۳۰ ریال
حمل و نقل ۴۳۹۳.۱ ریال ۴۳۷۶ ریال ۴۳۹۴ ریال ۱۴.۵۰ ریال
شیمیایی ۴۵۱۳.۲ ریال ۴۴۹۶ ریال ۴۵۱۳.۲ ریال ۱۷.۴۰ ریال
رایانه ۴۵۶۲.۹ ریال ۴۵۵۳.۸ ریال ۴۵۶۲.۹ ریال ۹.۵۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۱۰.۳ ریال ۴۹۸۹.۶ ریال ۵۰۱۰.۳ ریال ۲۵.۷۰ ریال
سایر معادن ۵۰۷۶.۸ ریال ۵۰۴۱.۹ ریال ۵۱۳۱.۹ ریال -۱۱۸.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۱۲.۵ ریال ۵۸۱۲ ریال ۵۹۰۹.۳ ریال -۹۶.۸۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۰۲.۴ ریال ۶۳۷۱.۶ ریال ۶۴۰۲.۴ ریال ۳۱.۰۰ ریال
زراعت ۸۰۰۵.۷ ریال ۸۰۰۵.۷ ریال ۸۰۹۵.۹ ریال ۰.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۵۶.۹ ریال ۱۰۲۳۷.۹ ریال ۱۰۲۵۶.۹ ریال ۲۰.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۵۳۵.۵ ریال ۱۰۴۵۶.۸ ریال ۱۰۵۳۵.۵ ریال ۷۶.۶۰ ریال
خودرو ۱۲۵۰۹.۹ ریال ۱۲۱۱۸.۱ ریال ۱۲۵۱۰ ریال ۳۸۹.۴۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۰۷۱.۹ ریال ۱۵۰۰۳.۸ ریال ۱۵۰۷۱.۹ ریال ۶۸.۱۰ ریال
لاستیک ۱۷۰۳۶.۹ ریال ۱۷۰۳۴.۵ ریال ۱۷۰۵۲.۶ ریال -۱۷.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۵۰۶.۴ ریال ۱۸۳۸۹ ریال ۱۸۵۰۶.۴ ریال ۱۰۸.۳۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۸۴.۲ ریال ۲۶۳۵۲.۶ ریال ۲۶۳۸۴.۲ ریال ۳۱.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۱۱۰.۲ ریال ۴۵۹۷۵.۶ ریال ۴۶۱۱۰.۲ ریال ۱۳۴.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۶۴۱.۶ ریال ۵۲۳۱۶.۸ ریال ۵۲۶۴۱.۶ ریال ۳۲۸.۹۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۲۷۳۶.۲ ریال ۱۲۲۱۳۳.۸ ریال ۱۲۲۷۳۶.۲ ریال ۶۰۵.۲۰ ریال
مالی ۱۳۹۸۳۹.۸ ریال ۱۳۸۱۴۵.۸ ریال ۱۳۹۸۳۹.۸ ریال ۱۶۷۱.۸۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۷۸۹۴.۹ ریال ۱۷۱۵۲۱.۷ ریال ۱۷۷۸۹۴.۹ ریال ۶۳۷۳.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *