امروز:یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۵:۵۰:۳۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۴ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۴ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۳۲۹۰.۶ ریال ۲۶۳۲۹۰.۶ ریال ۲۶۳۲۹۰.۶ ریال ۲۲۹۵.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۷۴ ریال ۸۶۲۹.۸ ریال ۸۶۷۵.۴ ریال ۵۹.۱۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۹۴.۸ ریال ۹۸۴۴.۳ ریال ۹۸۹۶.۴ ریال ۶۷.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۸۸۶.۲ ریال ۲۶۶۷۱.۲ ریال ۲۶۸۸۶.۲ ریال ۲۳۳.۴۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۷۱.۷ ریال ۲۹۴۳.۸ ریال ۲۹۷۱.۷ ریال ۲۸.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۶۸۶.۲ ریال ۴۶۲۵۶.۴ ریال ۴۶۶۸۶.۲ ریال ۴۶۴.۳۰ ریال
شاخص کل ۶۴۸۳۹.۵ ریال ۶۴۳۲۱ ریال ۶۴۸۳۹.۵ ریال ۵۶۳.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۴۳۹۷.۵ ریال ۷۳۶۵۹.۱ ریال ۷۴۳۹۷.۵ ریال ۸۰۹.۰۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۴۳۸۸.۱ ریال ۱۳۳۶۶۷ ریال ۱۳۴۴۲۸ ریال ۷۹۸.۱۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۷.۸ ریال ۱۰۷.۳ ریال ۱۰۸.۴ ریال ۰.۵۰ ریال
رادیویی ۵۳۲.۹ ریال ۵۳۲.۹ ریال ۵۳۴.۵ ریال -۱.۷۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۹.۸ ریال ۶۲۳.۶ ریال ۶۲۹.۸ ریال ۶.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۴۰.۸ ریال ۶۲۷.۷ ریال ۶۴۰.۸ ریال ۱۳.۸۰ ریال
سیمان ۶۷۶ ریال ۶۷۴.۸ ریال ۶۷۶.۵ ریال ۱.۶۰ ریال
بانکها ۶۸۹.۵ ریال ۶۸۴.۲ ریال ۶۸۹.۵ ریال ۸.۴۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۵.۱ ریال ۷۶۹.۹ ریال ۷۷۵.۸ ریال ۶.۳۰ ریال
منسوجات ۱۳۶۲.۸ ریال ۱۳۶۲.۸ ریال ۱۳۶۲.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۳۹.۵ ریال ۱۵۲۲.۹ ریال ۱۵۳۹.۵ ریال ۲۴.۶۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۵۷.۴ ریال ۱۶۵۷.۴ ریال ۱۶۶۶.۸ ریال ۱.۷۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۶.۷ ریال ۱۸۲۶.۷ ریال ۱۸۳۷.۴ ریال -۵.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۸۱.۴ ریال ۱۹۸۱.۴ ریال ۲۰۰۱ ریال -۱۶.۴۰ ریال
سایرمالی ۱۹۸۲ ریال ۱۹۶۳.۵ ریال ۱۹۸۲ ریال ۲۲.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۸۶.۸ ریال ۲۳۷۸.۸ ریال ۲۳۸۸.۲ ریال ۸.۴۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۶۹ ریال ۲۶۵۱.۱ ریال ۲۶۶۹ ریال ۲۴.۴۰ ریال
قند و شکر ۳۰۷۳.۱ ریال ۳۰۷۳.۱ ریال ۳۰۸۴.۹ ریال -۹.۷۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۳۲.۱ ریال ۳۳۷۵.۱ ریال ۳۴۳۲.۴ ریال ۶۳.۳۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۴۵ ریال ۳۳۸۵.۸ ریال ۳۴۷۷.۱ ریال ۶۷.۰۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۲۵.۴ ریال ۴۳۹۳.۲ ریال ۴۴۲۵.۴ ریال ۳۲.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۵۶۴.۷ ریال ۴۵۱۷ ریال ۴۵۶۴.۷ ریال ۵۱.۵۰ ریال
رایانه ۴۵۷۴.۴ ریال ۴۵۶۲.۹ ریال ۴۵۷۴.۴ ریال ۱۱.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۹۲۷.۸ ریال ۴۹۲۷.۸ ریال ۵۰۵۷.۱ ریال -۱۴۹.۰۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۳۴.۳ ریال ۵۰۱۵.۵ ریال ۵۰۳۴.۴ ریال ۲۴.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۸۶.۱ ریال ۵۸۲۱.۹ ریال ۵۹۸۹.۹ ریال ۱۷۳.۶۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۲۳.۹ ریال ۶۴۰۳.۵ ریال ۶۴۲۳.۹ ریال ۲۱.۵۰ ریال
زراعت ۷۸۷۹.۲ ریال ۷۸۷۹.۲ ریال ۸۰۰۵.۷ ریال -۱۲۶.۵۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۸۸.۳ ریال ۱۰۲۶۲.۴ ریال ۱۰۲۸۸.۳ ریال ۳۱.۴۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۵۹۶.۶ ریال ۱۰۵۵۲.۷ ریال ۱۰۶۰۲.۶ ریال ۶۱.۱۰ ریال
خودرو ۱۲۸۵۶.۵ ریال ۱۲۶۸۷.۸ ریال ۱۲۸۹۲.۱ ریال ۳۴۶.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۲۷۷.۲ ریال ۱۴۹۴۳.۶ ریال ۱۵۲۷۷.۲ ریال ۲۰۵.۳۰ ریال
لاستیک ۱۶۶۲۷.۴ ریال ۱۶۶۲۷.۴ ریال ۱۷۰۳۶.۷ ریال -۴۰۹.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۵۰۲.۴ ریال ۱۸۵۰۲.۴ ریال ۱۸۶۴۹ ریال -۴.۰۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۴۱۲.۹ ریال ۲۶۳۸۳.۵ ریال ۲۶۴۱۲.۹ ریال ۲۸.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۴۸۱.۴ ریال ۴۶۱۱۰.۲ ریال ۴۶۴۸۱.۴ ریال ۳۷۱.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۰۵۴.۳ ریال ۵۲۷۳۶.۶ ریال ۵۳۰۵۴.۳ ریال ۴۱۲.۷۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۳۴۲۹.۷ ریال ۱۲۲۸۶۲.۸ ریال ۱۲۳۴۲۹.۷ ریال ۶۹۳.۷۰ ریال
مالی ۱۴۱۶۶۹.۳ ریال ۱۴۰۴۸۱ ریال ۱۴۱۶۶۹.۳ ریال ۱۸۳۰.۳۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۱۵۶۷.۶ ریال ۱۷۹۴۵۷.۹ ریال ۱۸۱۵۶۷.۶ ریال ۳۶۷۳.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *