امروز:شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۲:۴۸:۴۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۵ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     جمعه ۵ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۳۴۳۲ ریال ۲۶۳۴۳۲ ریال ۲۶۳۴۳۲ ریال ۱۴۲.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۶۱.۸ ریال ۲۹۶۱.۸ ریال ۲۹۷۳.۳ ریال -۹.۹۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۷۱.۶ ریال ۸۶۷۱.۶ ریال ۸۶۸۵.۳ ریال -۲.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۹۲.۱ ریال ۹۸۹۲.۱ ریال ۹۹۰۷.۷ ریال -۲.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۸۹۳.۷ ریال ۲۶۸۹۳.۷ ریال ۲۶۹۴۳.۸ ریال ۷.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۷۶۷.۹ ریال ۴۶۷۶۷.۹ ریال ۴۶۸۲۵.۵ ریال ۸۱.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۴۸۵۷.۶ ریال ۶۴۸۵۷.۶ ریال ۶۴۹۷۸.۳ ریال ۱۸.۱۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۴۴۰۱.۴ ریال ۷۴۴۰۱.۳ ریال ۷۴۵۶۰.۶ ریال ۳.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۹۹۶ ریال ۱۳۳۹۹۴.۴ ریال ۱۳۴۴۳۸.۶ ریال -۳۹۲.۰۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶ ریال ۱۰۵.۹ ریال ۱۰۷.۸ ریال -۱.۸۰ ریال
رادیویی ۵۳۱.۷ ریال ۵۳۱.۷ ریال ۵۳۲.۸ ریال -۱.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۴.۹ ریال ۵۷۳.۹ ریال ۵۸۴.۹ ریال ۲۷.۹۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۳۱.۸ ریال ۶۳۰.۹ ریال ۶۳۱.۸ ریال ۲.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۴۴.۵ ریال ۶۴۴.۵ ریال ۶۴۸.۵ ریال ۳.۷۰ ریال
سیمان ۶۷۳.۵ ریال ۶۷۳.۵ ریال ۶۷۴.۹ ریال -۲.۵۰ ریال
بانکها ۶۸۸.۴ ریال ۶۸۷.۱ ریال ۶۸۹.۸ ریال -۱.۱۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۳.۴ ریال ۷۷۳.۱ ریال ۷۷۵ ریال -۱.۷۰ ریال
منسوجات ۱۳۹۹.۷ ریال ۱۳۶۳.۲ ریال ۱۳۹۹.۷ ریال ۳۶.۹۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۳۷.۵ ریال ۱۵۳۷.۱ ریال ۱۵۴۱.۴ ریال -۲.۰۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۷۹.۴ ریال ۱۶۷۷.۱ ریال ۱۶۸۳.۴ ریال ۲۲.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۷.۴ ریال ۱۸۲۶.۲ ریال ۱۸۳۷.۸ ریال ۱۰.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۵۱.۵ ریال ۱۹۵۱.۵ ریال ۱۹۸۰.۱ ریال -۲۹.۹۰ ریال
سایرمالی ۱۹۷۰.۸ ریال ۱۹۷۰.۸ ریال ۱۹۸۱.۱ ریال -۱۱.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۹۱.۳ ریال ۲۳۸۶ ریال ۲۳۹۱.۳ ریال ۴.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۶۹.۱ ریال ۲۶۶۹.۱ ریال ۲۶۷۵.۸ ریال ۰.۱۰ ریال
قند و شکر ۳۰۶۷.۵ ریال ۳۰۶۷.۵ ریال ۳۰۷۳.۵ ریال -۵.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۰۶.۷ ریال ۳۴۰۶.۷ ریال ۳۴۳۳.۲ ریال -۲۵.۴۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۲۸.۳ ریال ۳۴۲۸.۳ ریال ۳۵۳۵.۸ ریال -۱۶.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۷۱.۶ ریال ۴۴۱۹.۱ ریال ۴۴۷۱.۶ ریال ۴۶.۲۰ ریال
شیمیایی ۴۵۳۹.۲ ریال ۴۵۳۹.۲ ریال ۴۵۶۵.۹ ریال -۲۵.۵۰ ریال
رایانه ۴۵۷۴.۸ ریال ۴۵۷۳.۸ ریال ۴۵۷۵ ریال ۰.۴۰ ریال
سایر معادن ۴۷۵۶.۶ ریال ۴۷۲۷ ریال ۴۹۲۹.۳ ریال -۱۷۱.۲۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۵۸.۱ ریال ۵۰۴۲ ریال ۵۰۵۹.۲ ریال ۲۳.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۷۸.۷ ریال ۵۹۸۶.۳ ریال ۶۰۷۸.۷ ریال ۹۲.۶۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۲۱.۷ ریال ۶۴۲۱.۷ ریال ۶۴۲۴.۵ ریال -۲.۲۰ ریال
زراعت ۷۷۵۹.۵ ریال ۷۷۵۹.۵ ریال ۷۸۳۳ ریال -۱۱۹.۷۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۵۰.۸ ریال ۱۰۲۹۷.۷ ریال ۱۰۳۵۰.۸ ریال ۶۲.۵۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۵۸۱.۵ ریال ۱۰۵۸۱.۵ ریال ۱۰۶۶۲.۲ ریال -۱۵.۱۰ ریال
خودرو ۱۲۶۵۶.۶ ریال ۱۲۶۵۶.۴ ریال ۱۲۸۴۴.۵ ریال -۱۹۹.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۹۱۰.۹ ریال ۱۴۹۱۰.۸ ریال ۱۵۲۷۷.۲ ریال -۳۶۶.۳۰ ریال
لاستیک ۱۶۴۷۷.۴ ریال ۱۶۴۷۷.۱ ریال ۱۶۶۲۸.۸ ریال -۱۵۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۳۳۸.۳ ریال ۱۸۳۰۶.۷ ریال ۱۸۴۷۴.۲ ریال -۱۶۴.۱۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۴۲۴.۶ ریال ۲۶۳۹۴.۹ ریال ۲۶۴۲۴.۶ ریال ۱۱.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۸۴۹ ریال ۴۶۴۹۱.۱ ریال ۴۶۸۴۹ ریال ۳۶۷.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۰۹۲.۶ ریال ۵۳۰۹۲.۶ ریال ۵۳۱۸۶.۱ ریال ۳۸.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۳۸۱۸.۸ ریال ۱۲۳۶۴۳.۷ ریال ۱۲۳۸۷۸.۸ ریال ۳۸۹.۸۰ ریال
مالی ۱۴۱۴۱۵.۱ ریال ۱۴۱۲۱۹ ریال ۱۴۱۷۴۴.۷ ریال -۲۵۳.۹۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۷۰۰۵.۸ ریال ۱۸۶۰۳۰.۱ ریال ۱۸۷۸۰۶.۵ ریال ۵۴۳۸.۸۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *