امروز:سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۱:۱۹:۴۶

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۸ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۸ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۳۱۹۱.۴ ریال ۲۶۳۱۹۱.۴ ریال ۲۶۳۱۹۱.۴ ریال -۲۴۰.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۶۵ ریال ۸۶۶۵ ریال ۸۶۸۸.۳ ریال -۶.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۸۴.۵ ریال ۹۸۸۴.۵ ریال ۹۹۱۱.۱ ریال -۷.۶۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۸۷۴.۹ ریال ۲۶۸۷۴.۹ ریال ۲۶۹۰۸.۹ ریال -۱۸.۸۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۶۲.۷ ریال ۲۹۶۰.۲ ریال ۲۹۶۴.۵ ریال ۰.۹۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۶۹۸.۲ ریال ۴۶۶۹۸.۲ ریال ۴۶۷۶۳.۳ ریال -۶۹.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۴۸۱۲.۲ ریال ۶۴۸۱۲.۲ ریال ۶۴۸۹۴.۲ ریال -۴۵.۴۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۴۳۴۴.۵ ریال ۷۴۳۴۴.۵ ریال ۷۴۴۵۱.۵ ریال -۵۶.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۴۱۳۳.۷ ریال ۱۳۴۰۳۵.۷ ریال ۱۳۴۲۸۰.۶ ریال ۱۳۷.۷۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۷.۳ ریال ۱۰۶ ریال ۱۰۷.۶ ریال ۱.۳۰ ریال
رادیویی ۵۳۱.۹ ریال ۵۳۱.۶ ریال ۵۳۲.۲ ریال ۰.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۴.۱ ریال ۶۱۴ ریال ۶۱۴.۱ ریال ۲۹.۲۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۳۲.۴ ریال ۶۳۱.۶ ریال ۶۳۲.۴ ریال ۰.۶۰ ریال
فنی مهندسی ۶۴۰.۴ ریال ۶۴۰.۴ ریال ۶۴۱.۷ ریال -۴.۱۰ ریال
سیمان ۶۷۱.۵ ریال ۶۷۱.۵ ریال ۶۷۴.۴ ریال -۲.۰۰ ریال
بانکها ۶۹۱.۲ ریال ۶۸۷.۸ ریال ۶۹۱.۵ ریال ۲.۸۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۸.۴ ریال ۷۶۸.۴ ریال ۷۷۳.۴ ریال -۵.۰۰ ریال
منسوجات ۱۴۰۶ ریال ۱۴۰۱.۶ ریال ۱۴۰۶ ریال ۶.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۳۱.۹ ریال ۱۵۲۹.۴ ریال ۱۵۳۷.۳ ریال -۵.۶۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۹۰.۶ ریال ۱۶۸۳.۴ ریال ۱۷۰۰.۲ ریال ۱۱.۲۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۷.۴ ریال ۱۸۳۷.۲ ریال ۱۸۳۹.۳ ریال ۰.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۲۸.۳ ریال ۱۹۲۸.۳ ریال ۱۹۵۱.۵ ریال -۲۳.۲۰ ریال
سایرمالی ۱۹۵۵.۳ ریال ۱۹۵۵.۳ ریال ۱۹۷۰.۸ ریال -۱۵.۵۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۹۲.۸ ریال ۲۳۹۱.۶ ریال ۲۳۹۳.۵ ریال ۱.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۶۶.۸ ریال ۲۶۶۶.۸ ریال ۲۶۷۰.۱ ریال -۲.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۰۶۹ ریال ۳۰۶۸.۵ ریال ۳۰۷۱.۴ ریال ۱.۵۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۲۶.۷ ریال ۳۴۱۱.۶ ریال ۳۴۲۶.۷ ریال ۲۰.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۷۲ ریال ۳۴۴۴.۷ ریال ۳۴۹۷.۴ ریال ۴۳.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۶۸.۳ ریال ۴۴۶۸.۳ ریال ۴۴۸۱.۴ ریال -۳.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۵۳۴.۷ ریال ۴۵۳۴.۷ ریال ۴۵۳۸.۸ ریال -۴.۵۰ ریال
رایانه ۴۵۷۸.۳ ریال ۴۵۷۵ ریال ۴۵۷۸.۳ ریال ۳.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۷۱۲.۸ ریال ۴۷۱۲.۸ ریال ۴۷۵۶.۹ ریال -۴۳.۸۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۶۱.۷ ریال ۵۰۵۹.۹ ریال ۵۰۶۱.۷ ریال ۳.۶۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۱۱۸.۹ ریال ۶۰۷۸.۷ ریال ۶۱۱۸.۹ ریال ۴۰.۲۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۲۲.۷ ریال ۶۴۲۱.۴ ریال ۶۴۲۲.۷ ریال ۱.۰۰ ریال
زراعت ۷۷۳۷.۹ ریال ۷۷۳۷.۹ ریال ۷۷۵۹.۸ ریال -۲۱.۶۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۵۲.۹ ریال ۱۰۳۵۱.۲ ریال ۱۰۳۵۴.۸ ریال ۲.۱۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۵۹۱.۴ ریال ۱۰۵۸۰.۲ ریال ۱۰۶۲۶.۵ ریال ۹.۹۰ ریال
خودرو ۱۲۵۸۸.۹ ریال ۱۲۵۸۸.۹ ریال ۱۲۶۸۱.۸ ریال -۶۷.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۹۰۳.۹ ریال ۱۴۹۰۲.۱ ریال ۱۴۹۱۰.۹ ریال -۷.۰۰ ریال
لاستیک ۱۶۲۷۳.۱ ریال ۱۶۲۷۳.۱ ریال ۱۶۴۷۷.۱ ریال -۲۰۴.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۵۷۲.۲ ریال ۱۸۴۹۰.۳ ریال ۱۸۶۴۱.۵ ریال ۲۳۳.۹۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۴۱۲.۴ ریال ۲۶۴۱۲.۱ ریال ۲۶۴۲۲.۳ ریال -۱۲.۲۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۷۶۴۹ ریال ۴۶۸۵۰.۹ ریال ۴۷۶۵۷.۲ ریال ۸۰۰.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۰۱۷.۵ ریال ۵۳۰۱۷.۵ ریال ۵۳۱۰۶.۷ ریال -۷۵.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۳۵۴۷.۵ ریال ۱۲۳۵۴۷.۵ ریال ۱۲۳۸۴۷.۷ ریال -۲۷۰.۵۰ ریال
مالی ۱۴۱۷۹۰.۱ ریال ۱۴۱۲۹۵.۹ ریال ۱۴۱۸۳۶.۳ ریال ۳۷۵.۱۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۴۲۶۷.۱ ریال ۱۸۴۲۶۷.۱ ریال ۱۸۶۴۴۲.۳ ریال -۲۷۳۷.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *