امروز:یکشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۰:۰۹:۱۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۹ / تیر / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۹ / تیر / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۱۱۱۳.۸ ریال ۲۶۱۱۱۳.۸ ریال ۲۶۱۱۱۳.۸ ریال -۲۰۷۷.۲۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۰۴.۴ ریال ۸۶۰۴.۴ ریال ۸۶۶۴.۷ ریال -۶۰.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۱۵.۳ ریال ۹۸۱۵.۳ ریال ۹۸۸۴.۲ ریال -۶۹.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۶۶۳.۱ ریال ۲۶۶۶۳.۱ ریال ۲۶۸۷۱ ریال -۲۱۱.۸۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۴۱.۶ ریال ۲۹۴۱.۶ ریال ۲۹۶۲.۶ ریال -۲۱.۱۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۲۹۰ ریال ۴۶۲۹۰ ریال ۴۶۶۸۹.۱ ریال -۴۰۸.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۴۳۰۱.۴ ریال ۶۴۳۰۱.۴ ریال ۶۴۸۰۲.۸ ریال -۵۱۰.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۳۶۳۵.۳ ریال ۷۳۶۳۵.۳ ریال ۷۴۳۲۸.۸ ریال -۷۰۹.۲۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۳۲۷.۳ ریال ۱۳۳۳۲۷.۳ ریال ۱۳۴۱۲۷.۹ ریال -۸۰۵.۷۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۶ ریال ۱۰۶.۶ ریال ۱۰۷.۲ ریال -۰.۷۰ ریال
رادیویی ۵۳۱ ریال ۵۳۱ ریال ۵۳۱.۹ ریال -۰.۹۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۵.۸ ریال ۶۱۵.۵ ریال ۶۱۷.۳ ریال ۱.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۳۳ ریال ۶۳۲.۴ ریال ۶۳۳ ریال ۰.۶۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۴.۱ ریال ۶۳۴.۱ ریال ۶۴۰.۴ ریال -۶.۳۰ ریال
سیمان ۶۶۹.۹ ریال ۶۶۹.۹ ریال ۶۷۱.۵ ریال -۱.۶۰ ریال
بانکها ۶۸۳.۴ ریال ۶۸۳.۴ ریال ۶۹۰.۸ ریال -۷.۸۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۳.۵ ریال ۷۶۳.۵ ریال ۷۶۷.۹ ریال -۴.۹۰ ریال
منسوجات ۱۳۹۷.۳ ریال ۱۳۹۷.۳ ریال ۱۴۰۶ ریال -۸.۷۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۱۰.۹ ریال ۱۵۱۰.۹ ریال ۱۵۳۰.۴ ریال -۲۱.۰۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۶۵.۱ ریال ۱۶۶۵.۱ ریال ۱۶۸۶.۱ ریال -۲۵.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۴.۶ ریال ۱۸۳۴.۶ ریال ۱۸۳۷.۴ ریال -۲.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۰۷.۵ ریال ۱۹۰۷.۵ ریال ۱۹۲۸.۳ ریال -۲۰.۸۰ ریال
سایرمالی ۱۹۲۵ ریال ۱۹۲۵ ریال ۱۹۵۵.۳ ریال -۳۰.۳۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۹۲.۴ ریال ۲۳۹۲.۴ ریال ۲۳۹۳.۱ ریال -۰.۴۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۴۴.۶ ریال ۲۶۴۴.۶ ریال ۲۶۶۴.۹ ریال -۲۲.۲۰ ریال
قند و شکر ۳۰۸۶.۶ ریال ۳۰۶۹.۴ ریال ۳۰۸۶.۶ ریال ۱۷.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۹۵.۸ ریال ۳۳۹۵.۸ ریال ۳۴۲۶.۶ ریال -۳۰.۹۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۲۲.۲ ریال ۳۴۰۷.۸ ریال ۳۴۷۲ ریال -۴۹.۸۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۲۴.۶ ریال ۴۴۲۴.۶ ریال ۴۴۶۸.۹ ریال -۴۳.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۵۰۵.۵ ریال ۴۵۰۵.۵ ریال ۴۵۳۳.۸ ریال -۲۹.۲۰ ریال
رایانه ۴۵۷۷.۸ ریال ۴۵۷۷.۸ ریال ۴۵۸۰.۲ ریال -۰.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۷۰۷ ریال ۴۷۰۷ ریال ۴۷۴۰.۷ ریال -۵.۸۰ ریال
مواد دارویی ۵۰۵۹.۶ ریال ۵۰۵۸.۶ ریال ۵۰۶۱.۸ ریال -۲.۱۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۱۴.۵ ریال ۶۰۱۴.۵ ریال ۶۱۲۰.۶ ریال -۱۰۴.۴۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۰۴.۴ ریال ۶۴۰۴.۴ ریال ۶۴۲۲.۷ ریال -۱۸.۳۰ ریال
زراعت ۷۷۲۸.۵ ریال ۷۷۲۸.۵ ریال ۷۷۳۷.۹ ریال -۹.۴۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۵۲ ریال ۱۰۳۵۲ ریال ۱۰۳۵۵.۷ ریال -۰.۹۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۹۵.۱ ریال ۱۰۳۹۰.۸ ریال ۱۰۵۷۹.۸ ریال -۱۹۶.۳۰ ریال
خودرو ۱۲۲۲۰ ریال ۱۲۲۲۰ ریال ۱۲۵۳۸.۳ ریال -۳۶۸.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۴۷۲۲.۹ ریال ۱۴۷۲۲.۹ ریال ۱۴۹۰۳.۹ ریال -۱۸۱.۰۰ ریال
لاستیک ۱۶۱۸۶.۷ ریال ۱۶۱۸۶.۷ ریال ۱۶۲۷۳.۲ ریال -۸۶.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۳۵۸.۴ ریال ۱۸۳۰۰.۸ ریال ۱۸۳۸۷.۲ ریال -۲۱۳.۸۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۷۴.۲ ریال ۲۶۳۷۴.۲ ریال ۲۶۴۱۳.۶ ریال -۳۸.۲۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۷۰۷۳.۸ ریال ۴۷۰۷۳.۸ ریال ۴۷۶۵۴.۹ ریال -۵۷۵.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۶۴۲.۲ ریال ۵۲۶۴۲.۲ ریال ۵۲۹۸۱.۷ ریال -۳۷۵.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۲۸۳۲.۲ ریال ۱۲۲۸۳۲.۲ ریال ۱۲۳۵۲۴.۲ ریال -۷۱۴.۸۰ ریال
مالی ۱۴۰۱۴۰.۵ ریال ۱۴۰۱۴۰.۵ ریال ۱۴۱۷۰۵.۱ ریال -۱۶۴۹.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۹۴۰۱.۴ ریال ۱۷۹۴۰۱.۴ ریال ۱۸۳۳۳۷.۶ ریال -۴۸۶۵.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *