امروز:دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۰۰:۱۶

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت امروز لپ تاپ اچ پی ۱۸ / تیر / ۱۳۹۴

لیست قیمت روز انواع لپ تاپ اچ پی-HP

نام لپ تاپ اندازه صفحه کارت گرافیک قیمت زمان
HP R005 ۱۵ “ Intel HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r005ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r002se ۱۵٫۶ “   ۸۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r104ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r113ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r246 ۹۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r014ne ۱۵٫۶ “   ۹۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – B ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۹۵۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵٫۶ “ Intel HD 4000 ۹۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d027ee ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r115ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r114ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g024ne ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n264se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – B ۱۵٫۶ “   ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – A ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M240 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r256ne ۱۵٫۶ “   ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15 R255     ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r003 ۱۵ “ HD Graphics ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r044ne ۱۵٫۶ “   ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 250 G1 – B ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 250 G2 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r118ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 250 – A ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r100ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r106ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r108ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r138ne ۱۵٫۶ “   ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pro 6300 SFF ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-G012     ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p100ne ۱۵٫۶ “   ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d053se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d054se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d033se ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r128ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p027ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p028ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p029ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r031ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
hp probook 455 ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – A ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p242ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p243ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p241ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n260se ۱۵٫۶ “ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n236se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050 ۱۵ “ Radeon 8610 ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r020 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r112ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r111ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r259ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r260ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r261ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-R221     ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r021 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n241se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p034ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r224 ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion P105     ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r213ne ۱۵٫۶ “   ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r222 ۱,۷۲۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP R212     ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p035ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p036ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p037ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 14-n010ax ۱۴ “ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n242se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p062ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p111ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p108ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p060ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 650-B ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۱,۸۴۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p133ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – C ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a004ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 350 i5     ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 15-u101ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k010ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – H ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M DDR3 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p109ne ۱۵٫۶ “   ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p110ne ۱۵٫۶ “   ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – A ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p022ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p061ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 450-A ۱۴ “ Radeon HD 7450M DDR3 ۱,۹۲۰,۶۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – K9K70EA ۱۵٫۶ “   ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – E ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p038ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p039ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k007ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n259se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j000   HD Graphics ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ ۸۴۰M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p112ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p115ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۶۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Probook 350 G1-i7 صفحه نمایش ۱۵٫۶ “   ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p040ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n245se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j118tx * i7 ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n246ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB ۱۵٫۶ “ GTX 850M ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j121tx* i5     ۲,۴۴۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 14K113TX * i7 ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۲,۷۵۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k008ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k009ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *