امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۷:۳۴:۳۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت امروز لپ تاپ اچ پی ۱۹ / تیر / ۱۳۹۴

لیست قیمت روز انواع لپ تاپ اچ پی-HP

نام لپ تاپ اندازه صفحه کارت گرافیک قیمت زمان
HP R005 ۱۵ “ Intel HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r005ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r002se ۱۵٫۶ “   ۸۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r104ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۱۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r113ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r246 ۹۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r014ne ۱۵٫۶ “   ۹۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – B ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۹۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵٫۶ “ Intel HD 4000 ۹۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d027ee ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r115ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r114ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g024ne ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n264se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – B ۱۵٫۶ “   ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – A ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M240 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r256ne ۱۵٫۶ “   ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15 R255     ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r003 ۱۵ “ HD Graphics ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r044ne ۱۵٫۶ “   ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 250 G1 – B ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 250 G2 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r118ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 250 – A ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r100ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r106ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r108ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r138ne ۱۵٫۶ “   ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pro 6300 SFF ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-G012     ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p100ne ۱۵٫۶ “   ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d053se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d054se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d033se ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r128ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p027ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p028ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p029ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r031ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
hp probook 455 ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۲۵ دقیقه‌ پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – A ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p242ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p243ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p241ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n260se ۱۵٫۶ “ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n236se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050 ۱۵ “ Radeon 8610 ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r020 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r112ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r111ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r259ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r260ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r261ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-R221     ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r021 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n241se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p034ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r224 ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion P105     ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r213ne ۱۵٫۶ “   ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r222 ۱,۷۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP R212     ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p035ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p037ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 14-n010ax ۱۴ “ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n242se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p062ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p111ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p108ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p060ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 650-B ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۱,۸۴۳,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – C ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a004ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 350 i5     ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 15-u101ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k010ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – H ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M DDR3 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p109ne ۱۵٫۶ “   ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p110ne ۱۵٫۶ “   ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – A ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p022ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p061ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 450-A ۱۴ “ Radeon HD 7450M DDR3 ۱,۹۲۰,۶۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p036ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – K9K70EA ۱۵٫۶ “   ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – E ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p038ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p039ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k007ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n259se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j000   HD Graphics ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ ۸۴۰M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p112ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p115ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۶۹,۰۰۰ ۹ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Probook 350 G1-i7 صفحه نمایش ۱۵٫۶ “   ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p040ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n245se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j118tx * i7 ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n246ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB ۱۵٫۶ “ GTX 850M ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j121tx* i5     ۲,۴۴۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 14K113TX * i7 ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۲,۷۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k008ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k009ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *