امروز:شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۵:۱۴:۲۰

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت امروز لپ تاپ اچ پی ۲۱ / تیر / ۱۳۹۴

لیست قیمت روز انواع لپ تاپ اچ پی-HP

نام لپ تاپ اندازه صفحه کارت گرافیک قیمت زمان
HP R005 ۱۵ “ Intel HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r005ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r002se ۱۵٫۶ “   ۸۹۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r104ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۱۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r113ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r246 ۹۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r014ne ۱۵٫۶ “   ۹۴۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – B ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۹۵۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵٫۶ “ Intel HD 4000 ۹۹۹,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d027se ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r115ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r114ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g024ne ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n264se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – B ۱۵٫۶ “   ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – A ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M240 ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15 R255     ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r003 ۱۵ “ HD Graphics ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r044ne ۱۵٫۶ “   ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r256ne ۱۵٫۶ “   ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 250 G1 – B ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 250 G2 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r118ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r106ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r108ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r100ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r138ne ۱۵٫۶ “   ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pro 6300 SFF ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-G012     ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p100ne ۱۵٫۶ “   ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d053se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d054se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d033se ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r128ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p028ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p029ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p027ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
hp probook 455 ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r031ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – A ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p242ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p243ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p241ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n260se ۱۵٫۶ “ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n236se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050 ۱۵ “ Radeon 8610 ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r020ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r112ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r111ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۹,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r259ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r260ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r261ne ۱۵٫۶ “   ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-R221     ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n241se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p034ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r224 ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r213ne ۱۵٫۶ “   ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r222 ۱,۷۲۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion P105     ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP R212     ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p035ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p037ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p108ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 14-n010ax ۱۴ “ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p062ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p111ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p060ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 650-B ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۱,۸۴۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p133ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۴۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – C ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a004ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP ProBook 350 i5     ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 15-u101ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p110ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k010ne ۱۵٫۶ “   ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p109ne ۱۵٫۶ “   ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – H ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M DDR3 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p022ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p061ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 450-A ۱۴ “ Radeon HD 7450M DDR3 ۱,۹۲۰,۶۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p036ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – K9K70EA ۱۵٫۶ “   ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – E ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p038ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p039ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k007ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n259se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j000   HD Graphics ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ ۸۴۰M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p112ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p115ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۶۹,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP Probook 350 G1-i7 صفحه نمایش ۱۵٫۶ “   ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p040ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۷ ساعت پیشتومان
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n245se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j118tx * i7 ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n246se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB ۱۵٫۶ “ GTX 850M ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-j121tx* i5     ۲,۴۴۸,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 14K113TX * i7 ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۲,۷۵۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k008ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k009ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیشتومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *