امروز:دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۴:۳۱:۰۷

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     یکشنبه ۲۱ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     شنبه ۲۰ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     جمعه ۱۹ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     پنجشنبه ۱۸ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     چهارشنبه ۱۷ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     سه شنبه ۱۶ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     دوشنبه ۱۵ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     یکشنبه ۱۴ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     شنبه ۱۳ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...

قیمت امروز انس طلا ، مثقال طلا ،گرم طلای ۱۸ ، گرم طلای 24، انس نقره (دلار) ، انس پلاتین، انس پالادیوم، نفت سبک     جمعه ۱۲ / تیر / ۱۳۹۴ نامقیمت تغییرکمترینبیشترین انس طلا (دلار)۱,۱۸۸.۷۰ ریال۴.۷۰ (۰.۴%) ریال۱,۱۸۲.۳۰ ریال۱,۱۹۳.۴۰  ریال مثقال طلا۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ریال۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال۴,۱۳۰,۰۰۰  ریال گرم طلای ۱۸۹۵۱,۳۶۰ ریال۱,۱۵۰ (۰.۱۲%) ریال۹۴۷,۹۰۰ ریال۹۵۲,۵۱۰  ریال گرم طلای ۲۴۱,۲۶۸,۱۷۰ ریال۱,۵۴۰ (۰.۱۲%) ریال۱,۲۶۳,۵۶۰ ریال۱,۲۶۹,۷۱۰  ریال انس نقره ...