امروز:سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۶:۲۴:۴۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     یکشنبه ۲۱ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) تامين آب، برق، گاز۱۱۷.۴ ریال۰ ریال۰ ریال۰.۰۰ ریال مبلمان۲۷۲.۷ ریال۰ ریال۰ ریال۰.۰۰ ریال راديويي۵۴۴.۶ ریال۰ ریال۰ ریال۰.۰۰ ریال استخراج نفت جز ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     شنبه ۲۰ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۷۰۸۹۳ ریال۲۷۰۸۹۳ ریال۲۷۰۸۹۳ ریال۲۹۳۶.۰۰ ریال شاخص قيمت (هم ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     جمعه ۱۹ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۷۰۸۹۳ ریال۲۷۰۸۹۳ ریال۲۷۰۸۹۳ ریال۲۹۳۶.۰۰ ریال شاخص قيمت (هم ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۱۸ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۷۰۸۹۳ ریال۲۷۰۸۹۳ ریال۲۷۰۸۹۳ ریال۲۹۳۶.۰۰ ریال شاخص قيمت (هم ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۱۷ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) تامين آب، برق، گاز۱۱۶ ریال۱۱۵ ریال۱۱۵ ریال۲.۰۰ ریال مبلمان۲۷۲.۷ ریال۲۷۲.۷ ریال۲۷۲.۷ ریال۰.۰۰ ریال راديويي۵۲۹.۸ ریال۵۲۹.۷ ریال۵۲۹.۷ ریال۰.۳۰ ریال استخراج نفت جز ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۱۶ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۶۶۹۷۹.۴ ریال۲۶۶۹۷۹.۴ ریال۲۶۶۹۷۹.۴ ریال-۳۰۸.۶۰ ریال شاخص قيمت ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۱۵ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) تامين آب، برق، گاز۱۱۴.۳ ریال۰ ریال۰ ریال۰.۰۰ ریال مبلمان۲۷۲.۷ ریال۰ ریال۰ ریال۰.۰۰ ریال راديويي۵۲۸ ریال۰ ریال۰ ریال۰.۰۰ ریال استخراج نفت جز ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     یکشنبه ۱۴ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۶۳۲۴۵ ریال۲۶۳۲۴۵ ریال۲۶۳۲۴۵ ریال-۳۲۴.۰۰ ریال شاخص ۳۰ شركت ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     شنبه ۱۳ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۶۳۲۴۵ ریال۲۶۳۲۴۵ ریال۲۶۳۲۴۵ ریال-۳۲۴.۰۰ ریال شاخص ۳۰ شركت ...

لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     جمعه ۱۲ / تیر / ۱۳۹۴ نام شاخصارزش بالاترین ارزشپایین ترین ارزشتفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدي قيمت۲۶۳۲۴۵ ریال۲۶۳۲۴۵ ریال۲۶۳۲۴۵ ریال-۳۲۴.۰۰ ریال شاخص ۳۰ شركت ...